poliürea sprey perde yalıtımı

Temel ve perde duvarların su yalıtımı binaların temelinden korunması binanın ömrü bakımından önemlidir.Temel ve perde duvarlar, toprak altı dolgu olması nedeniyle yağmur suları ve yer altı sızıntı sularına, aralıklarla su baskınlarına maruz kalırlar.

Perde duvar etraflarında genel olarak drenaj oluşturularak yeraltı sularını belirli oranda azaltmaya yönelik çözümler yapılabilir ancak bunlar geçici olmaktadır.Aslında yapılarda en önemli su yalıtımı ihtiyacı olan alanlar olmasına rağmen, geçici su yalıtımları yapılmaktadır. Temel ve perde duvarlar betonarme ve içerisinde bulundurdukları çelik donatıların korozyona uğramasına neden olurken yapının uzun yıllar dayanmasına engel olurlar.

Temel ve perde duvarlarda diğer su yalıtımı çözümlerine göre yağmur suları, fiziksel hareketlere dayanım gösterebilen Sprey polyurea kaplama son ürün olması nedeniyle dikişsiz bir su yalıtımı kaplaması sağlarken ek yersiz ve toprak altı suları asitlerine en dayanıklı çözüm olmaktadır.
Polyurea, temel ve perde duvarların yalıtımında uygulama aşamasına geçilmeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar zemin hazırlıklarının doğru yapılmış olması gerekmektedir.

Zemin hazırlığı, her su yalıtım ürünün zemine tutunmasını sağlayacak en önemli başlangıçtır. Polyurea kaplama uygulamasında en önemli kısım alt yapının düzgün olarak hazılanmasından geçmektedir.Uygulama yapılacak yüzey, yapışmayı engelleyici kalıp yağı, çimento artığı vb. kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzeylerin uygulama öncesinde dona maruz kalmadığından emin olunmalıdır.

  • Perde duvar yüzeylerde öncelik olarak kalıp dökümü esnasında kalan demir, çivi ve benzeri metallerin kesilip alınması gereklidir.
  • Perde duvarlarda beton parçalarını ve zayıf parçacıklar elmas uçlu makine yardımı ile raspa yapılarak traşlanması sağlarnır.
  • Perde duvarlar beton köşleri ve keskin noktalar taşlanarak ovel hale getirilir. Var ise içe gelen noktalara pah yapılır.
  • Yüzeyde var ise kalıp boşukları tamir harcı ile doldurularak tamiratları yapılır.
  • Hazırlanan yüzeylerin Epoksi esaslı astar ile rulo yardımı ile hazırlanması sağlanır.
  • Yapılan işlemlerin devamında son olarak var ise çukur ve boşluklar poliüretan macun ile dolguları yapılır.