Sprey Çatı İzolasyonu

Çatı yalıtımı soğuk iklim bölgelerinde özellikle apartmanların en üst katlarında oturanlar genellikle iyi ısınamadıklarından şikâyet ederler. Buna geçici çözüm olan radyatör dilimleri artırılır, kazan suyu sıcaklığı yükseltilir. Bu sefer de alt katlarda oturanlar sıcaktan şikayetçi olup, pencerelerini açmaktadırlar. Boşuna bir yakıt israfı söz konusu olmaktadır. Çatı yalıtımının önemi sıcak iklim bölgelerindeyse apartmanların en üst çatı katlarında oturanlar yaz aylarında evlerinde oturamayacak derecede aşırı yüksek sıcaklıktan şikayetçi olmakta, soğutma gücü yetsin veya yetmesin çareyi her odaya koyulan klimalarda bulup ve dolayısıyla gelen yüksek elektrik faturalarıyla boğuşmaktadır.

Çatı yalıtımı kış aylarında artan ısı kaybını önlemek amacıyla, yaz aylarında ise ısı girişini engellemek amacıyla kullanılır. Genel olarak Isı kaybı %20-%25 oranındadır. Bu oran faturaları etkiler. Burada kullanılan malzemeler yalnızca ısı yalıtımı için olmamakla beraber ses yalıtımı da sağlayacaktır. Çatı yalıtımı dışarıdan gelebilecek gürültünün ya da ses oranının azaltılması da bir avantaj olarak sayılabilir. Eğer doğru çatı yalıtımı malzemelerini seçerseniz, ayrıca yangın güvenliği oluşturmanızı sağlayacaktır. Ayrıca yalıtımsız mekanlarda bulunan nem ve küf mikroorganizmaların büyümesi için uygun ortam oluşturur. Buda astım, romatizma vs. gibi hastalıklara kapı açmaktadır. Bundan dolayı da çatı izolasyonu önemlidir.

 

Çatı İzolasyonu & Çatı Yalıtımı Maddelerle izah etmek gerekirse;

 • Kışın ısı kaybını, yazın ısı kazancını önlemek için,
 • İç ortam ve iç yüzey sıcaklıklarını dengelemek, terleme, küfün engellenmesi için,
 • Dış ortamdaki gürültülerin iç ortama sızmasını engellemek için,
 • Malzeme seçimi sayesinde yaşadığımız mekanlardaki yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla çatılarda ısı yalıtımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Öncelikle çatı izolasyonun hangi malzemeden olacağı konusunda karar vermek için çatı çeşitleri ve özelliklerine değinmek gerekir. Çünkü çatı modellerine göre izolasyon malzemeleri değişiklik göstermektedir. Çatılar özellikleri bakımından sıcak ya da soğuk çatılar olarak ikiye ayrılırlar.

Çatı yalıtımı malzemesi arasında havalandırma boşlukları bırakılıyorsa bu tip çatılara “soğuk çatılar” denir. Taşıyıcı ve yalıtım katmanları arasında boşluk olmaksızın veya küçük boşluklarla tek kabuk şeklinde olanlara “sıcak çatı” denilir.

“Sıcak çatı yalıtımı mı? Soğuk çatı yalıtımı mı derseniz?”

Şu durumlarda bir soğuk çatı tavsiye edilir:

• Çatının eğimi dik veya en azından yarı dikse,

• Çatı bölmesi (çatı arası) basit yöntemlerle doğal olarak iyi şekilde havalandırılabiliyorsa,

• Bina derinliği en fazla 12 m ise,

• Çatı metal veya lifli çimento levhalarla kaplanacaksa,

• İkinci alt kabuk yapısal olarak mevcutsa veya basit yöntemlerle inşa edilebilecekse soğuk çatı tercih edilir.

 Şu durumlarda bir sıcak çatı elverişlidir:

• Çatı çok düz veya yatay veya içe doğru eğimliyse (Bunun için bazı istisnalar vardır),

• Çatı bölmesinin havalandırılmasını sağlamak zorsa veya mekanik yardımcı araçlar gerektiriyorsa,

• Çatının altındaki oda çok soğuk ise,

• Eğer yapı, çatı bölmesinin havalandırmasını zorlaştıracak, hatta imkânsız hale getirecek şekilde derinse veya komplike bir konstrüksiyonu elinde bulunduruyorsa,

• İkinci bir kabuğun yapılması büyük zahmetler gerektiriyorsa,

• Yüksek yapılara sundurma çatılar uygulanıyorsa,

• Rüzgârla havalandırılan bir soğuk çatının havalandırması komşu binalar, kuleler veya tepeler sayesinde tehlikeye düşüyorsa veya inen rüzgârlarla engelleniyorsa sıcak çatı tercih edilebilir.

Buna bağlı olarak çatının ne amaçla kullanılacağı ve çatı modeline göre ısı kaybı artırılabilir veya azaltılabilir. Çatı yalıtımı kadar çatının en üst yüzüne yapılan çatı kaplama malzemeleri de yalıtım sağlamaktadır. Bundan dolayı yalıtım malzemesi kadar çatının kaplandığı dış yüzey malzemesi de önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak çatı modelleri üzerinden çatı kaplama malzemeleri aktarılmaya çalışılacaktır. Çatı modelleri beşe ayrılır:

Çatı İzolasyon Detayları;

 • Beşik çatı izolasyonu,
 • Çatı teras izolasyonu,
 • Düz çatı izolasyonu,
 • Sundurma çatı izolasyonu,
 • Kırma çatı izolasyonu,

Beşik Çatı İzolasyonu:

Beşik çatı izolasyonu, çift yüzeyli çatı olarak da adlandırılan bir modeldir ve iki tarafa eğimi vardır. Beşik çatının her iki yüzü, çatının en tepe noktasında yer alan ve mahya adı verilen, yere paralel bir kalas ile birbirine bağlanır. Ülkemizde en yaygın kullanılan çatı modelidir. Bunun dış kaplaması için pişmiş toprak kiremit, beton kiremit, çinko, titanyum panel, bitümlü(asfaltlı), şingıl(shingle) ve ahşap şingıl(pedavra) kullanılabilir. Bunların her birinin avantaj ve dezavantajları mevcuttur.

Pişmiş topraktan kiremit, beton kiremite göre fiyat olarak pahalı, ısı emilimi yarı yarıya, ısıya dayanıklılığı daha az olduğundan çabuk kırılma yapar. Renk açısından beton kiremitte çeşitlilik bulunurken pişmiş toprak kiremitte tek renk vardır. Boyutları standart olup, toprak kiremitten daha büyük olduklarından montajı çabuk bitmektedir. Ülkemizde yaygın olarak pişmiş toprak kiremit kullanılmaktadır.

Çinko çatılar ülkemizde yeni yaygınlaşmaya başlamışlardır. Dayanıklı bakım gerektirmeyen hafif bir malzemedir. Fiyat olarak yüksek maliyeti olmakla beraber uzun yıllar kullanım sağlar. Geri dönüşümlü sürdürülebilir malzeme olması açısından modern görünümüyle beşik çatılarda tercih edilebilir.

Bitümlü shingle hafif ve daha ucuz fiyatlı olması açısından tercih edilmektedir. Su izolasyonu sağlar. Kolay döşenimli olmasıyla vakitten tasarruf sağlar. Renk seçeneği çok olmakla birlikte dezavantajı ise, kısa ömürlü olması ve çatınızı basit göstermesidir. Yangınlara karşı dayanıklıdır. Ahşap shingle yüksek maliyetli olup, sedir ağacından yapılmaktadır. Bununla birlikte çatıya otantik bir görüntü izlenimi vermektedir. Shingle ahşap, çelik, eğimli, modern mimari, kamelya ve kubbeli çatılarda kullanılabilir.

 

çatı ısı yalıtımı
çatı ısı yalıtımı

Çatı Teras Yalıtımı (Düz çatı) ;

Çatı teras izolasyonu; mevcut çatı tasarımından farklı olarak çatının kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesine izin veren %33 eğimle inşa edilen, günümüzde düz çatı ve teras çatı tabirlerini içerisinde barındıran çatı tipidir. İzolasyonu bölgenin yağış ve güneş durumuna göre değerlendirilerek yapılmaktadır. Kaplama ve izolasyonu yapılmazsa su sızıntıları ve rutubet olacak, bununla birlikte ısınmak için daha fazla enerji harcamak gerekecektir. Çatı teras(düz çatı) izolasyonu yapılırken polimer bitümlü örtüler, sentetik örtüler ve sürme su yalıtımı malzemeleri kullanılabilir.

Polimer bitümlü membranlar(örtüler) “elastomerik” ve “plastomerik” olmak üzere iki kısımda incelenir. Elastomerik bitümlü membranlar şalümo veya sıcak asfalt ile uygulanabilirler. Plastomerik bitümlü membranlar ise şalümo alevi ile ısıtılarak uygulanmaktadırlar. Elastomerik bitümlü membranlar yüksek elastikiyetleri, plastomerik bitümlü membranlar ise yüksek sıcaklık dayanımları ile birbirlerinden ayrılırlar. Her iki tip membran da düz teras olan yapıların hemen hemen tüm su yalıtım detaylarında güvenle kullanılabilmektedir.

Bitümlü örtüler şeritsel ve tam olmak üzere 2 şekilde yapıştırılırlar. Yalıtım malzemesi şerit halinde veya bölgesel yapıştırmada, yüzeyler arasındaki mesafeler 5-10 cm arasında olmalıdır. Şerit hâlinde yapıştırma, diğer örtüler ile enine ve boyuna istikametlerdeki ek yerlerinde tam yapıştırma yapılmalıdır

Gezilebilir teraslarda, su yalıtımı malzemesi olarak sıcak soğuk farklarına dayanıklı, poliüretan reçine esaslı, solvent içeren, nem küflü ve tek bileşenli su yalıtım malzemeleri daha çok tercih edilmektedir. Uygulanırken öncelikle zemin temizlenir. Gider ve tesisat borularına göre yalıtım malzemesi şekillendirilir. Su buharı yalıtım malzemesine zarar vermesin diye araya buhar kesici yerleştirilir. Daha sonra su yalıtımı yapılacak zemin astarlanır. Bu işlemin ardından yüzeye son kat olarak poliüretan su izolasyon kaplaması yapılmaktadır. Isı yalıtımı konusunda strafor, taş yünü vs. gibi malzemeler teknolojinin gelişmesiyle yerini poliüretan köpüğe bırakmıştır. Uygulama esnasında yüzeyde ek yer bırakmadığı için ısı köprüsü oluşturmaz ve tam bir su izolasyonu sağlamaktadır. Sprey poliüretan yüzeye sıkıldığı anda şişmeye başlar ve anında kurur. Isı izolasyonu sağlama oranı %100’dür.

Uygulama 25 litrelik bir su yalıtım malzemesi eğer fırça ile uygulanacaksa 10 litre su ile seyreltilmelidir. Eğer mala ile uygulanacaksa 7 litre su ile seyreltilmelidir. Karışımın homojen olması için düşük devirli bir matkapla karıştırılmalı, topaklanma olmamalıdır. Karışım kıvamı suyu içilebilir nitelikte olmalıdır. Hazırlanan karışım 20–25 dk. içerisinde kullanılmalıdır. Sürülecek malzemenin birinci katı tek doğrultuda, İkinci ve diğer katlar birbirine dik uygulanmalıdır.

Strafor tarzı bir yalıtım yapılacaksa ısı yalıtım levhaları su yalıtım levhaları üzerine şaşırtmalı olarak yerleştirilir. Levhaların birbirine tam oturmasına ve rüzgârda uçmamasına dikkat edilir. Levhaların üzerine bir filtre tabakası (keçe, jeotekstil vs.) serilerek, kum vb. malzemelerin su ile levha derzlerinden aşağıya inmemesi sağlanır.

Sundurma Çatı Yalıtımı

Çatı yalıtımı Tarihi olarak 1900 yıllara dayanan mimari bir işlem olan, kapı önlerini yağmur ve güneşten korumak amacıyla yapılan, üç yanı açık(Günümüzde kapatılabilir modelleri mevcut olan) olarak sabitlenen, tek yöne eğimli küçük çatı modelidir. Günümüzde veranda ismiyle yaygınlaşmış olup ayrıca kış bahçesi, teras kat, giriş kapısı ve balkon saçakları, mutfağın çıkış kapısına uygulanabilen çatı modelidir.

Işık geçirgen, üstünde yürünemeyen, hafif plastik malzemelerden meydana gelebilirler ve maliyet olarak da ucuz olurlar. Fakat ısıtılacak bir alan söz konusuysa dikkatli olunmalıdır. Ayrıca sundurma çatılarda çatı kapatılacaksa içeri su alması adına poliüretan köpükle çatı ısı izolasyonu ve ısı izolasyonu da yapılabilir. Kapatılmayıp etrafı açık balkon şeklinde yapılacaksa kiremit vs. gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra çatısına şeffaf çatı, ondüline kaplama veya profil çatı uygulaması ile modern görünümler kazandırılabilir.

Kırma Çatı Yalıtımı 

Diğer bir adı çok yüzeyli çatı olan kırma çatılar, ülkemizde en çok kullanılan çatı türlerindendir. Tüm saçakları aynı düzlem üzerinde olan, yüzey eğilimleri dört yöne de eşit olan, üzerine yapılan binanın kenar sayısı kadar eğimli yüzeyi olan yani dört yönde de eğimleri olan çatı modelidir. Kırma çatılar da beşik çatılar gibi pişmiş toprak kiremit, beton kiremit, çinko titanyum panel, bitümlü(asfaltlı), şingıl(shingle) ve ahşap shingle(pedavra) gibi kaplama malzemeleriyle yalıtılabilir. Kullanılan malzemeler çatının taşıyacağı yük ve çatının eğimi açısından çok önemlidir. Zira çatılar sert iklim koşullarına en çok maruz kalan bölümlerdir. Yapının kullanım şartlarına, yapının tipine, yapının yapılacağı yerin coğrafik ve endüstriyel koşullarına, çatı taşıyıcı iskelet malzemesine göre doğru ve uygun seçilebilmesi için malzemenin iklim koşullarına göre özelliklerinin çok iyi bilinmesi ve ona göre seçilip uygulanması önemlidir.

Sert iklim koşullarına gösterdiği dirence göre metal, çimento, asbert levhalar, jeolojik koşullara göre ise bazı bölgelerde doğal taş ve sazlar kullanılmaktadır. Bitümlü malzemeler arasına giren shingle, esnek ve hafif olması, kolay döşenmesiyle beraber vakitten ve işçiden tasarruf etmesi açısından beşik ve kırma çatılarda inşaat sektörlerinin vazgeçilmez ve ideal malzemesi olmuştur. İçerisinde renkli mineral granül, fibrocam, kumlu yüzeyden oluşup, renk seçenekleriyle farklı görünüm oluşturan, zorlu hava koşullarına dayanıklı, kolay çözümlü bakım gerektirmeyen izolasyon malzemelerindendir.

Kiremit, mimari yapılarda antikçağlardan beri kullanılan pişmiş toprak levhalardır. Kille balçığın harmanlanması ve toprak suyla buluşmasının akabinden preslerle şekil verilerek elde edilen bir malzemedir. Fakat zorlu hava koşullarında çabuk dejenere olması açısından yerini renkli akrilik kremite bırakmıştır. Renkli akrilik kremit estetik görünümlü, minimum su emen modern bir çatı görünümü sunmaktadır. Pigment boya ile renklendirilip harç ile üretilir. Uzun yıllar renklerini korurlar.

Bu çatı tiplerine ek olarak yukarıda görüldüğü gibi Mansart, Fenerli, Testere dişli, Kule ve Kubbe çatı çeşitleri de mevcuttur. Fakat ülkemizde çok kullanılmadığı için makalemizde bu tip çatılardan bahsetmemekteyiz.

Çatı İzolasyon Malzemelerinin Değerlendirilmesi

Genel olarak yalıtımdan bahsedecek olursak çatılarda 2 tip yalıtım yapılabilmektedir. Bunlar su ve ısı yalıtımıdır. Bu yalıtıma yardım olan malzeme buhar kesici malzemedir diyebiliriz.

Çatılarda Su Yalıtımı

Su yalıtım malzemeleri seçilirken basınca dayanıklı olması, ısıya dayanıklı olması, elastik deformasyon yeteneği ve kılcal boşlukları doldurabilme özellikleri göz önünde bulundurularak malzeme seçimi yapılırsa, uzun ömürlü konforlu kullanım sağlar. Bununla birlikte su yalıtım örtüsünün ısı yalıtım tabakası üstüne serilmesi durumunda ısı yalıtım levhaları zarar göreceği için buhar kesici malzemeler kullanılır.

Su yalıtımında temel prensip suyun çatıda dolaşımını en aza indirmek, yoğuşmanın engellenip suyun alt katmanlara geçmemesini sağlamaktır. Yalıtımı zorlaştıran noktalar ise havalandırma boşlukları, anten, baca ve parapet gibi detaylardır. Bu noktalar üzerinde sızdırmazlık sağlanması önemlidir. Su yalıtım malzemeleri sürülebilen ve serilebilen olarak iki kısımda incelenir.

 • Sürülebilir Olan Su Yalıtım Malzemeleri

Likit olarak sürülebilen su yalıtım malzemeleri: fırça ve mala yardımıyla sürülebilir. Beton yüzeye su ile seyreltilip sürülerek veya püskürtülerek kullanılır. Girinti ve çıkıntıları kolaylıkla yalıtmaktadır. Güneşin ışınlarına ve üstünde gezilmesine karşı dayanıksız olduğundan mutlaka 3 kat şeklinde uygulanmalıdır. Daima elastik kalır. Bunlar kendi aralarında 3’e ayrılır:

-Asfalt solüsyonları: Bitümlü malzemenin seyreltilip sıvı hale gelmesiyle elde edilir. Astar amaçlı ve soğuk olarak uygulanır. Astar; sıva, beton, gaz beton, şap, çimento yonga levhalar üzerine, ahşap ve metal yüzeyler uygulanır. Asfalt solüsyonlar, toprak altında kalan metal yüzeylerin korozyona karşı korumak içinde kullanılır. Bu uygulama için 1 m3 suya 1 kg konularak karışım hazırlanır. Yalıtım yapılacak yüzeye 3 kat sürülür. Betonarme yüzeylerin sülfatlı zeminlerdeki korunumu içinse aynı şekilde karışım hazırlanarak uygulama yapılır.

-Asfalt emülsiyonları: Soğuk olarak su ile seyreltilip kullanılırlar. Beton ve gaz beton yüzeylerde astar olarak sürülürler. Metal yüzeylere asfalt emülsiyonlar sürülemez.

-Kreozot: Metal ve ahşap yüzeylerde zift esaslı malzemeler ile su yalıtımı yapılacaksa astar olarak kreozot kullanılır. Kömürden elde edilen ham katranın yüksek derecelerde kaynatılmasından elde edilir. Kahve siyah renkli yakıcı kokulu bir sıvıdır. Kreozot, solüsyon malzemedir.

Çimento esaslı sürülebilen su yalıtım malzemeleri: toz halinde olup, su ile karıştırılarak uygulanır. Ahşap kontra plak ve metal yüzeylere uygulanamazlar. Kristalize olan ve olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kristalize olanlar; betonun içindeki kimyasallarla reaksiyona girerek betondaki kılcal boşlukları tıkarlar. Kristalize olmayanlar; uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışarak yüksek çatlak kapatma özelliğine sahiptirler. Eğimli ve teras çatılarda kullanımı uygun değildir. Teras çatı yalıtımında kullanılabilmektedir. İyi sonuç alabilmek için yeterli kalınlık sağlanmalıdır. Çatlamanın önlenmesi için çelik, elyaf ya da hasırların kullanılması gerekmektedir.

Bitüm esaslı pasta halinde kauçuk malzemeler: Bir veya iki bileşenli tipleri vardır. Bir bileşenin bitüm olması gerekir. Kullanıma hazır tek bileşenli tipleri mevcuttur. İki bileşenli tiplerinde ise ikinci bileşen priz hızlandırıcı ve sertleştirici olarak karışıma katılır. Beton, sıva, şap, metal, tahta, gaz beton vb. yüzeyler üzerinde de oldukça etkilidir. Mala, fırça ile sürülerek veya özel teçhizat ile püskürtülerek sadece suyun geldiği dış (pozitif) taraftan uygulanırlar. Temel ve toprak ile temas halindeki perde duvarlarının yalıtımı ve bohçalama yapılırken bitüm örtülere astar olarak yapılan uygulamalar başlıca kullanım alanlarıdır.

Poliüretan esaslı malzemeler: Binalarda pozitif taraftan temel yalıtımında kullanılır. Sürme malzemeleri kullanılmadan önce yüzeye astar sürülmesi gereklidir Beton yüzeye sürülerek uygulanır. İşlem tamamladıktan sonra bir süre elastik kalır. Elastiktir ve çatlak kapatma özelliğine sahiptirler. Tek veya çift bileşenli, UV ışınlarına dayanıklı ve dayanıksız olan tipleri vardır.

Akrilik esaslı malzemeler: Su ile seyreltilerek, beton yüzeye sürülerek veya püskürtülerek uygulanır. Bir kat astar üzerine en az üç kat, gerekirse de taşıyıcı takviye yapılır. Daima elastik kalan yapıya sahiptir. UV ışınlarına dayanıklı olan ve olmayan türleri vardır. Terasların, su yalıtımında kullanılır. Yüzey çok çatlaklı ise taşıyıcı takviyesi ile uygulanır.

Serilebilen su yalıtım malzemeleri;

Bitüm esaslı su yalıtım örtüleri iki çeşittir. Likit ve Pasta halindeki malzemelerdir. Güneşin olumsuz etkisine ve malzemenin genleşip kopmasına karşı dayanıklıdırlar. Teras çatılarda yüksek performans sağlamaktadırlar. Rulo halinde serildikten sonra birbirlerinin üzerine 10 cm bindirilerek şalümo alevi ile ısıtılarak yapıştırılırlar. İkinci kat uygulamalarda, ek yerlerinden şaşırtma yapılarak malzeme döşenmeli, derzlerin üst üste gelmesi engellenmelidir. Membran şeklindeki su yalıtım örtülerinde, katmanların birbirleri üzerine bindirilerek döşenmesine dikkat edilmemesi durumunda membranın suyu sızdırması söz konusu olabilir. Üzerlerinin delinmesi halinde, suyun membran altında hareket etmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle, üzerleri korunmalıdır. Üzeri gezinilmeyen teras çatı uygulamalarında UV ışınlarına dayanıklı mineral kaplı su yalıtım örtülerinin kullanılması uygundur.

Polimer veya plastik esaslı su yalıtım malzemeleri; bitümlü mebranlar gibi rulo halinde serilerek uygulanan, uv etkilerine, mikroorganizmalara dayanıklı elastik kabiliyeti yüksek yalıtım örtüleridir. Kalınlıkları 1.2 – 2 mm arasında değişir. Bu örtüler tek kat olarak uygulanır. PIB, PVC, ECB, CPE ve EPDM olmak üzere farklı özelliklerde üretilmektedir. Genel olarak yüzeye yapıştırılarak uygulanırlar fakat ECP ve EPDM özellikte olanlar yüzeye yapışmazlar bu nedenle yüzeye mekanik olarak tespit edilerek uygulanırlar. Üzerlerine çakıl serilecek ise mutlaka geotekstil bir tabaka ile korunmalıdır. Kullanım alanları temeller, çatılar, su depoları, göletler, yüzme havuzları, tüneller, su arıtma tesisleri vb. olarak sıralayabiliriz.

Çatılarda Isı yalıtımı 

Çatılarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri günümüzde çok çeşitlenmiştir. Bunlar arasından mümkün oldukça sağlığa zararsız olanları seçmek gerekir. Isı yalıtım malzemeleri mertek altına üstüne ve mertek arasına uygulanmasına göre farklılık göstermektedir.

 1. Mertek altına uygulanan ısı yalıtım levhaları

Mineral Yünler (Cam yünü, Taş yünü)

Taş yünü birkaç çeşit taşın yüksek sıcaklıklarda eritilerek elyaf haline getirilmesi sonucu üretilen bir ısı yalıtım malzemesidir. 250 dereceden yüksek sıcaklıklarda deforme olmaktadır. Basınç çekme ve kopmaya dayanıklılığı cam yününe göre daha yüksektir. Buhar geçirgenliği cam yününe eşdeğerdir. Cam yününe göre kimyasal bileşimleri açısından daha dayanıksızdır. Yangına dayanıklılığı açısından yanmaz ve zor yanıcı olur. Kulanım yeri ve amacına göre panel, keçe, rulo, şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde dahi boyutlarında bir değişme olmaz. Taş yünü iyi bir ses emici kabul edilebilir ve genellikle boşluk yalıtımı için kullanılır. Ayrıca genel olarak yanmaz özelliğe sahip olduğundan cephe kaplamalarının arkasında ısı ve ses yalıtımı maksadıyla, havalandırmalı cephelerde yangın güvenliği amacı ile kullanılır. Bir yüzü alçı karton levha kaplamalı ekstrüde polistiren köpük levhalardır. Yoğuşma araştırması sonucu buhar kesici gerekli ise detayda uygulanmalıdır.

Cam yünü ergitilmiş camdan elde edilen bükülebilir, ısı ve ses izolasyonunda kullanılan, ateşe dayanıklı cam lifleridir. Doğal silis kumu ve cam (genellikle geri dönüşümlü) karıştırılarak üretilen bir ısı ve ses yalıtımı malzemesidir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve yoğunlukta değişik kaplama ve katkı malzemesi ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir. Günümüzde özel sistemlerle yerinde sprey olarak da uygulanabilmektedirler. ısı yalıtım performansı yüksek sıcaklık ve nem koşullarından etkilenmemektedir. Cam lifleri yangın dayanımları açısından sınıflandırıldığında yanmaz ve zor yanıcı olabilirler. Basınç, çekme ve kopma dayanımı yoğunluğuna göre değişmekle birlikte liflerin yüzeye paralel olarak yer alması sebebiyle genel olarak düşüktür. Taş yününe göre daha çabuk dış kuvvetlerin etkisiyle kolayca boyutsal değişikliğe uğrayabilmektedirler.

EPS Kompozit Isı Yalıtım Levhaları

TS 825’e uygun kalınlıkta, yanıcılık sınıfı alevlenmeyen, %10 alçı karton levha kaplamalı genleştirilmiş polistiren köpük levhalardır. Eğer yalıtım uygulamasında bu malzeme kullanılacaksa yoğuşma araştırmaları yapılarak buhar kesici kullanılmalıdır. Malzeme kolay yanıcı olduğundan ve yanarken tehlikeli gazlar açığa çıkardığından imalat sürecinde genellikle bir yangın geciktirici ilave edilir. 80°C’ den fazla sıcaklıklar karşısında yanarak özelliğini yitirir. Basınç, çekme ve kopma dayanımı yoğunluğuna, hücre şekillerine ve dizilimlerine göre değişmekle birlikte düşük yoğunluğuna rağmen yüksektir. Dış kuvvetlerin etkisiyle boyutsal değişikliğe uğramamaktadır. Buhar geçirgenlik direnci oldukça geçirimsizdir. Vida ile monte edilir.

XPS Kompozit Isı Yalıtım Levhaları

Bir yüzü alçı karton levha kaplamalı ekstrüde polistiren köpük levhalardır. Yoğuşma araştırması sonucu buhar kesici gerekli ise detayda uygulanmalıdır. Bir şişirme maddesi ilavesi ile polistiren tanelerinin bir ekstrüzyon presine eritilerek levha haline getirilmesi suretiyle üretilmektedir. XPS, EPS’ye benzer yalıtım özelliklerine sahiptir, ancak daha az nemi emer ve nem ısı iletim katsayısı değerlerini olumsuz olarak etkiler. XPS, EPS’ye benzer yangına karşı tepki özelliklerine sahiptir. Basınç, çekme ve kopma dayanımı yoğunluğuna, hücre şekillerine ve dizilimlerine göre değişmekle birlikte, genleştirilmiş polistirene kıyasla daha yüksektir. Dış kuvvetlerin etkisiyle boyutsal değişikliğe uğramamaktadır. Belirli bir kullanım süresi sonunda içeriğindeki hapsolmuş gazın havayla etkileşimi halinde ısı yalıtım özelliğini yitirebilir. Buhar geçirgenlik direnci neredeyse geçirimsizdir.

             Mertek Arasına Uygulanan Isı Yalıtım Levhaları

Taş yünü ısı yalıtım levhaları ve Camyünü ısı yalıtım malzemeleridir. Bu malzemelerin genel özelliklerinden yukarıda bahsetmiştik.

             Mertek üstüne uygulanan ısı yalıtım malzemeleri

Çatının tahtalı ve tahtasız olmasına göre kullanılan malzeme değişmektedir. Eğer tahtalı çatı konstrüksiyonlarda ısı yalıtımı için EPS ısı yalıtım levhası, XRS ısı yalıtım levhası, polistiren köpük ve taş yünü ısı yalıtım levhası kullanılır. Çatı tahtasız konstrüksiyonlarda ısı yalıtımında XPS ısı yalıtım malzemesi ve polistiren köpük kullanılmaktadır.

Polistiren köpük katı köpük halinde, kapalı gözenekli, beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir. Polistiren tanelerine ilave edilen pentanın buharlaştırılmasıyla elde edilir. Kapalı gözeneklilik ve düşük yoğunluk nedeniyle önemli bir akustik özellik göstermez. Malzeme kolay yanıcı olduğundan ve yanarken tehlikeli gazlar açığa çıkardığından imalat sürecinde genellikle bir yangın geciktirici ilave edilir. 80°C’ den fazla sıcaklıklar karşısında yanarak özelliğini yitirir. Basınç, çekme ve kopma dayanımı yoğunluğuna, hücre şekillerine ve dizilimlerine göre değişmekle birlikte düşük yoğunluğuna rağmen yüksektir. Dış kuvvetlerin etkisiyle boyutsal değişikliğe uğramamaktadır. Buhar geçirgenlik direnci oldukça geçirimsizdir. Kapiler ve higroskopik olmadığından bünyesine su almaz ve buna bağlı olarak ısı yalıtım özelliğini yitirmez.

Birazda buhar kesici malzemelerden bahsedelim. Su ve su buharını geçirmeyen malzemelerdir. Buhar kesicinin görevi, yalıtım tabakasına nem, rutubet ve su buharı girmesini önlemektir. Kullanıldığı taktirde %30-%40 enerji tasarrufu sağlar. Esnek ve kullanımı kolaydır.  Genellikle buhar kesici olarak düş yüzeyi alta bakacak şekilde 500’lük bitümlü karton veya plastik membran kullanılır. Günümüzde ise buhar kesici olarak genellikle plastik esaslı malzeme kullanılır. Maddeler halinde toparlayacak olursak; su buharını geçirmez, neme, rüzgâra ve suya karşı bir yalıtım kaplaması oluşturur, çatı katı kullanılan yaşam alanları için vazgeçilmezdir, uygulaması kolay bir üründür, ısı kaybını Önler, yırtılmaya karşı dayanıklıdır, çevre dostudur

Kısaca diğer çatı tiplerine göre malzemeleri sıralayacak olursak; Çatı tahtalı konstrüksiyonlarda ısı yalıtım malzemesi olarak EPS ısı yalıtım levhası, XPS ısı yalıtım levhaları. Taş yünü ısı yalıtım levhası kullanılabilir. Çatı tahtasız konstrüksiyonlarda sadece XPS yalıtım levhası kullanılır. Eğimli olan çatılarda tavan arasına döşeme üzerine mineral yün esaslı çatı şilteleri, alüminyum kaplı şilteler kullanılır. Ahşap kırma çatılarda mertek altına alçı plaka kaplamalı ısı yalıtım levhası, mertek arasına şilte formunda mineral yünler ile ısı yalıtımı yapılır. Mertek üzerine polistiren köpüklerle ısı yalıtımı yapılabilir.

Sonuç olarak geleneksel, alternatif ve gelişmiş çatı yalıtım malzemelerinin bileşenleri, ısı düzeyi, yangına tepkisi ve su buharı geçirgenliği açısından bilgiler vermeye çalıştık. Belirli bir uygulama veya inşaat sektörü için hangi çatı izolasyon malzemesinin veya çözümünün seçileceğini belirlerken, yukarıda ifade edilen tüm önemli özellikler zayıf yönleri ve güçlü yönleriyle değerlendirilmelidir. Günümüz itibarıyla, her yönden üstün veya en iyi tek bir yalıtım malzemesi veya çözümü mevcut değildir. Hangi çatı yalıtım malzemesinin seçileceğini belirlerken farklı özellikler ve uygulamalar için tüm artılarının ve eksilerinin değerlendirilmesi ciddi önem taşımaktadır. Geleneksel ve alternatif yalıtım malzemeleri delinme, şekillendirilme etkilerine karşı daha dayanıklı ve şantiye ortamına uyumlu malzemelerdir. Bununla birlikte, geleneksel ve alternatif yalıtım malzemeleri gelişmiş yalıtım malzemelerine nispeten yüksek ısı iletim katsayısı değerlerine sahiptirler. Geleneksel ve alternatif yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayıları artan nem içeriği nedeniyle önemli ölçüde artabilmektedir. Gelişmiş yalıtım malzemeleri en düşük ısı iletim katsayılarına sahip olmakla birlikte ağırlıklı olarak maliyetleri ve montaj zorluğu nedeniyle kullanımı çok fazla yaygınlaşmamıştır. Binalarda sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam koşullarını sağlayan enerji verimliliği ve akustik konfor şartlarını sağlayacak, düşük ısı iletim katsayısına sahip olan yenilikçi ve bütüncül (ekonomik ve yerli) anlayış ile tasarlanmış ısı ve ses yalıtımının birlikte istendiği ortamlara yönelik kolay uygulanabilir yalıtım malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Siz değerli müşterilerimiz çatı yalıtımı yaptırmaya karar vermeden önce bizimle iletişime geçebilir detaylı bilgi ve fiyat alabilirsiniz.

kaydırmaz zemin kaplama

Hayvan Gemilerin Zeminlerin Kaydırmaz Kaplanması

Plastcoat zemin kaplama hizmeti

Plastcoat zemin kaplama hizmeti nedir sorusunun yanıtını vermek gerekirse; poliüretan esaslı ve solvent içermeyen üç bileşenli bir kaplama malzemesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Genel olarak endüstriyel alanlarda tercih edilen bir kaplama malzemesi olduğunu söylemek de mümkündür. Tabi tüm bunların yanı sıra pek çok farklı kullanım alanı ve amacı bulunuyor.

Bu bağlamda plastcoat kaplamalar için hizmeti almayı düşünüyor ve araştırıyorsanız en doğru adrese geldiğinizden emin olabilirsiniz. Sizler için zemin kaplama uygulamalarına ilişkin her türlü ayrıntıyı düşünerek alanında uzman bir firma olarak kaleme aldık. Plastcoat kaplama malzemesi aslında pek çok kişi tarafından biliniyor. Nitekim daha çok zemin kaplama hizmeti ve malzemeleri denince ev ve iş yeri gibi yapılarda kullanılan fayans, parke ve benzeri ürünler geliyor.

Endüstriyel iş yerleri, soğuk hava depoları, çiftlik türleri, gemiler gibi farklı zeminlerde ise plastcoat malzemesi ile kaplama işlemi uygulanıyor. Bu kaplama malzemesinin özellikleri, faydaları, fiyatları ve nasıl uygulandığı hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntılara içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz. Zemin kaplama hizmeti veren öncü firmalardan biri olarak müşterilerimizin en sık sorduğu soruları baz alarak yanıtları hazırladık. İşte, tüm detaylar sizlerle…

plastcoat zemin kaplama
plastcoat zemin kaplama

Plastcoat zemin kaplama nedir?

Plastcoat zemin kaplama son teknoloji, yeni nesil kaplama uygulamalarından biridir Diğer kaplama malzeme ve uygulamalarından farklılıkları bulunuyor. Bu farklılıklar ise malzeme yapısı ve işlevselliğinden kaynaklanıyor. Özellikle çok kimyasal ve basınçlı trafiğe maruz kalan zeminlerde tercih edilen bir kaplama türüdür.

Sanayi zeminlerinde uygulanmak üzere hazırlanan renkli beton görüntüsüne sahip olan bu kaplama malzemesinin ek çok faydası bulunuyor. Laboratuar ortamında yapılan araştırmalara göre diğer kaplama ürünlerine nazaran daha uzun ömürlü olduğu da saptanmıştır. Hem dayanıklı hem uzun ömürlü hem de son derece cazip fiyatlı olan bu kaplama uygulaması için doğru yerden hizmet almak en önemli detaylardan biridir.

Eğer alanında uzman olmayan bir firmadan zemin kaplama için hizmet alırsanız yukarıda bahsettiğimiz hiçbir işlevi alamadığınız bir hizmet olacaktır. Hem ödediğiniz ücret boşa gidecek hem de zeminden beklediğiniz performansı da alamamanıza neden olacaktır. Bu nedenle yapılan her plastcoat zemin kaplama işleminin aynı kalitede olmadığını bilerek temkinli karar vermeniz gerekir. Peki, bu kaplama uygulaması hangi alanlarda daha sık kullanılır?

Plastcoat zemin kaplama nerelerde uygulanır?

Plastcoat zemin kaplama hangi tür zeminlerde daha sık kullanılır ve fayda sağlar sorusu da en sık araştırılan sorular arasında yer alıyor.  Özetle tamamen endüstriyel alanlar, gemiler ve benzeri zeminler içi üretilen üstün performans sunan bir malzeme olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Herhangi bir zemin için kaplama hizmeti almayı düşünüp araştıranlar için bu kaplama malzemesinin genelde hangi alanlarda uygulandığını listelemek gerekirse de;

Tüm endüstriyel nitelikteki mutfaklarda
İlaç üretim merkezlerinde
Gıda ve yiyecek üretim-işleme alanlarında
Tüm soğuk hava depolarında
Islak işlem alanlarının tümünde
Tekstil işletmelerinde
Konfeksiyon ve kozmetik üretim alanlarında
Endüstriyel kapsamdaki tüm iş yerlerinin zeminlerinde
Kimyasal maddeler üreten fabrikalarda
Tüm gemilerde
Ağırlık trafiği çok yüksek olan üretim fabrikalarında

Listelediğimiz ve benzeri tüm sanayi ve endüstriyel iş alanların zeminlerinde plastcoat kaplama uygulamaları tercih ediliyor. Bu malzemenin tercih edilmesinin belli başlı nedenleri bulunuyor. Pek çok anlamda faydalı ve işlevsel olması nedenleri arasında sıralanabilir. Peki, diğer nedenleri ve faydaları nelerdir?

plastcoat ile gemi zemini kaplama
plastcoat ile gemi zemini kaplama

Plastcoat zemin kaplama nasıl uygulanır?

Plastcoat zemin kaplama uygulaması birinci derece profesyonellik ve deneyim gerektiren bir hizmettir. Bu nedenle nasıl bir firmadan hizmet alacağınıza dikkat etmenizde fayda vardır. Genel olarak uygulamanın nasıl yapıldığını sıralamak gerekirse de;

Öncelikle doğru firmayı bularak hizmet talebi oluşturmanız gerekiyor.
Oluşturduğunuz hizmet talebi doğrultusunda firma tarafından adrese hemen ön keşif çalışması için ekip yönlendirmesi yapılır.
Adrese gelen ekipler zemini inceleyerek analiz eder ve fiyat teklifini oluşturur.
Ardından profesyonel iş ekipmanları ve malzemeler ile uygulamaya başlanır.
Genelde endüstriyel alanlarda uygulandığı için beton üzerine yapılır.
Kaplama çalışmasından önce betonun en az 28 gün öncesinden tamamlanmış olması gerekir.
Zemindeki tüm tortuların, pürüzlerin düzeltilmesi ve hiçbir çatlak-kırık sorununa sahip olmamasına dikkat edilir.
Bunlar incelendikten soran yüzey nemden, tozdan ve kirden arındırılır.
Ardından ise kaplama uygulaması hızlı ve pratik bir şekilde yapılır.
Astar atma durumu uygulama detayına göre farklılık gösterdiği için bazen astarlama yapılmayabilir.

Plastcoat zemin kaplama faydaları nelerdir?

Plastcoat zemin kaplama uygulaması neden tercih edilmelidir ve ne gibi faydaları vardır sorusu da aklınızı doğal olarak kurcalayabilir. Üç bileşenli ve solventsiz elde edilen bu malzemenin kaplamalarda kullanılmasının birden fazla faydası bulunuyor. Bu faydaları arasında en öne çıkanları sıralamak gerekirse de;

Yapılan araştırmalara göre zemin kaplama malzemesi olarak 25 yıldan daha fazla kullanım avantajı sağlıyor.
Bilinen diğer tüm zemin kaplama malzeme ve uygulamalarına göre suya, güneşe, tuza ve deniz suyuna karşı çok daha dayanıklı ve dirençlidir.
Zemine gelebilecek tüm darbelere karşı yüksek direnç gösterir ve zeminin zarar görmesini engeller.
Kırılma, çatlama ve benzeri durumlar ortaya çıkarmayacak kalitededir.
Uzun ömürlü olduğu için kaplama masrafı açısından tasarruf etmeyi sağlar.
Soğuk hava depolarında da tercihe dilen bir kaplama uygulaması olarak -70 dereceye kadar direnç gösterdiği ispatlanmıştır.
Uygulandığı zemine hemen yapışarak adapte olma özelliği sunar. Elbette zemindeki malzemenin ve ön çalışmanın da doğru yapılması bu şartı destekler.
Genelde uygulama öncesinde astar gerektirmeyebilir. Bu nedenle uygulama süresi kısa ve son derece pratiktir.
İnsan ve diğer canlı sağlığı açısından hiçbir zararlı madde içermediği için de tercih edilir.

Belirttiğimiz üzere bu plastcoat kaplama malzemesini tercih etmenizin pek çok faydası bulunuyor. Elbette tüm bu fayda ve işlevleri tam olarak sunabilmesi için uzman ve alanında profesyonel bir firmadan hizmet almanız çok önemlidir.

Eğer uzman ve referans sunamayan bir firmadan kaplama hizmeti alırsanız ne yazık ki uygulamada yetersiz kalındığı için sorun yaratacaktır. Kaplamanızın kısa ömürlü olmasına neden olacağı gibi ekonomik anlamda da yeniden masraf etmenize neden olacaktır.

Plastcoat zemin kaplama fiyatları

Plastcoat zemin kaplama hizmeti alacak herkesin sıklıkla merak edip araştırdığı bir diğer konu ise fiyatlar olarak dikkat çekiyor. Ancak bu konuda kesin ve net bir rakam söylemek tamamen yanlış olacaktır. Çünkü bu malzeme çok fazla farklı alanda uygulanabiliyor. Bu nedenle de fiyatlar alana ve firmaya göre farklılık gösteriyor.

Alanın büyüklüğü, nasıl bir uygulama talep edildiği ve firmanın fiyat politikası gibi ayrıntılara göre net fiyat teklifleri belirlenir. Sektörün lider firmalarından biri olarak her zaman cazip fiyat teklifleri sunmaya özen gösteriyoruz. Siz de fiyat tekliflerimizi ve hizmet detaylarımızı öğrenmek üzere hemen bizimle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

 

freesia hayvan gemisi zemin kaplama
freesia hayvan gemisi zemin kaplama
ısı ve ses yalıtımı

Ses Yalıtımı yapmanın alternatif yöntemi

Ses yalıtımında poliüretan köpük sprey uygulaması

Yapılarda ses yalıtımını sağlamak için kullanılan malzemelerin en kalite ve verimlisinin poliüretan köpük sprey uygulaması olduğunu söylemek mümkündür.  Bu noktada ses yalıtımının yapılarda ne işe yaradığını ve neden çok önemli olduğunu anlamak gerekiyor. Öyle ki tüm yaşam ve çalışma alanları olarak inşa edilen yapılarda olmazsa olmaz uygulamalardan biri ses yalıtımıdır.

Ses yalıtımını sağlamak için farklı malzemeler ve uygulamalar kullanılabilir. Bu uygulamalar arasından en doğru olanı tercih etmek yalıtımın verimliliğini doğrudan etkiliyor. Eğer siz de ses yalıtımındaki en kaliteli malzeme hangisidir sorusunun yanıtını arıyorsanız en doğru adrese geldiğinizden artık emin olabilirsiniz.

Gürel Mühendislik firması olarak yeni nesil yalıtım malzemesi olan poliüretan sprey köpük ve uygulamaları hakkında merak edebileceğini tüm detayları kaleme aldık. Hem hizmet almayı düşünenler hem de malzemenin verimliliğini daha yakından görmek isteyenler içeriğimizin devamından faydalanabilir. Ses yalıtımı nedir, neden gereklidir, poliüretan köpükler yalıtımda verimlilik sağlar mı ve fiyatları nedir gibi tüm soruların ayrıntılı yanıtlarına içeriğimizin devamından kolayca erişebilirsiniz. İşte, tüm ayrıntılar sizlerle…

ısı ve ses yalıtımı
ısı ve ses yalıtımı

Ses yalıtımı nedir? Neyle yapılır?

Ses yalıtımı yaptırmadan önce hangi malzemenin daha verimli olacağını anlamak için öncelikle ses izolasyonunun ne olduğunu doğru anlamak gerekiyor. Bu bağlamda ses yalıtımı nedir sorusuna net yanıt vermek gerekirse de;  en genel tanımıyla herhangi bir ortamda oluşan seslerin yaşam ve çalışma alanlarına geçişini en az seviyeye indirmek için yapılan yalıtım çalışmasıdır diyebiliriz.

Ses yalıtımı çalışmalarının temel hedefi rahatsız eden, gürültü niteliğindeki seslerin yaşam ve çalışma alanlarına girişini engellemektir. Bu hem sağlıklı hem de huzurlu yaşamak için olamazsa olmazlardan biridir. Bir yapıda kaliteli ses yalıtımı yoksa o yağıda yaşam hem huzursuz hem de verimsiz olacaktır. İşte profesyonel ve etkin bir ses yalıtımı için günümüzde tercih edilen en pratik ve en verimli yöntemlerden biri de poliüretan köpük sprey uygulaması olarak dikkat çekiyor. Bu malzeme ses yalıtımında hedeflenen her detayı tam anlamıyla yerine getiren özel formüle sahip bir malzemedir. Peki, ses yalıtımı yapılarda ne için gereklidir? Faydaları nelerdir?

Poliüretan sprey köpük ses yalıtımı neden gereklidir?

Poliüretan sprey köpük ile ses yalıtımı yaptırmanın birden fazla faydası bulunuyor. Bir yapıya dışarıdan gelen gürültülü sesleri engellemek ve konforu sağlamak amacıyla yapılan ses yalıtım çalışmalarının temelinde huzurlu bir yaşam yatıyor. Bunun dışında neden ses yalıtımı yapılmalı ve faydaları nedir gibi sorulara net yanılar vermek gerekirse de;

 • Ortama girecek tüm rahatsız edici sesleri en az seviyeye indirmeyi hedefler.
 • Yaşam alanlarında sağlıklı ve huzurlu yaşayabilmek için insanı rahatsız eden ve sağlığını tehdit eden dış kaynaklı seslerin haneye minimum seviyede girmesini sağlar.
 • En yüksek gürültüleri bile yapının içinde hissetmemeyi hedefler.

Tüm bu etkenleri baz alınca ses yalıtım malzemesinin neden çok önemli olduğunu da daha iyi görmüş olursunuz. Bu bağlamda yapılarda tam performans sağlayan bir ses yalıtımı çalışması için profesyoneller poliüretan köpük sprey uygulaması için kolları sıvıyor. Yapıdaki boşlukları doldurarak sesin içerisi girişini engelleme özelliği taşıyan bu malzemenin uygulaması da kullanımı da çok kolaydır. Tabi, bu notada profesyonel bir firmadan uygulama için hizmet almanız en önemli kriterlerden biridir.

Ses yalıtımı verimliliğini etkileyen faktörler

Poliüretan köpük sprey uygulaması dışında bir yapıda ses yalıtımının verimliliğini arttırmak için kullanılan farklı malzemelerde vardır. Ses yalıtımını bir yapı için bütünsel düşünmek gerekiyor. Yani tek bir cepheye uygulanan ses yalıtımının tek başına yeterli olmayacağını bilmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse pencere kenarlarındaki boşlukları poliüretan köpük malzemesi ile doldurup penceredeki camları ince kullanırsanız tam ses yalıtımı sağlamış olmazsınız.

Yapıdaki ses geçirebilecek tüm boşlukları etkin olan poliüretan malzemesi ile kapatırken sesi içeri alabilecek diğer malzemeleri de doğru kullanmak bu nedenle çok önemlidir.  Ses yalıtımı verimliliğini tam sağlamak için dikkat edilmesi gereken diğer malzemeleri sıralamak gerekirse de;

 • Etkin bir ses yalıtımı için pencere seçimi çok önemlidir.
 • Pencerenin boyutlarına dikkat etmeniz gerekiyor.
 • Yapıda kullanılacak profil sistemlerini birinci kalite seçmeniz gerekiyor.
 • Conta yapısını ve performansını doğru analiz etmeniz gerekiyor.
 • Pencerelerde kullanılacak camların kalınlıklarını ve kalitesini analiz etmeden seçim yapmamanız gerekiyor.
 • Doğrama ve montaj seçeneklerini doğru değerlendirerek yapıya uygulamanız gerekiyor.
 • Pencere ve kapılardaki kasa ve kanat malzemelerini seçerken ses yalıtımı verimliliğini düşünerek seçim yapmanız gerekiyor.

Üstün verimlilik sağlayacak bir ses izolasyonu için poliüretan sprey köpük kullanımının yanı sıra etkin ses yalıtımını destekleyen bazı unsurlar yukarıdaki gibidir. Yani bir yapıda ses yalıtımının tam sağlanmasını istiyorsanız her bileşene çok dikkat ederek malzeme seçimlerini de buna göre yapmanız gerekiyor.

Ses yalıtımında poliüretan köpük işe yarar mı?

Yapılarda poliüretan sprey köpük malzemesinin kullanımı sadece ses yalıtımını sağlamak ile yetinmez. Bütünsel bir izolasyon malzemesi olduğu için hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın tüm izolasyonu bir arada sağlar. Buna örnek vermek gerekirse de ses yalıtımı için poliüretan köpük kullanıldığı zaman bu çalışma aynı anda ısı yalıtımını da güçlendirir.

Poliüretan köpük sprey uygulaması her türlü yapı ve zeminde uygulanabilir. Zeminin yapısı, dikey veya yatay olması gibi unsurlar uygulamayı olumsuz etkilemez. Son sistem sprey makineleri ile püskürtülerek uygulandığı için bu kriterler önemsiz kalır. Hem pratik hem de hızlı, verimli bir uygulama süreci vardır.

Bir yapı inşa edilirken uygulanabileceği gibi sonradan yalıtım yaptırılması gereken yapılarda da iç ve dış cepheler için poliüretan köpük uygulaması zahmetsiz bir şekilde yapılabilir. Hava ve nem desteği ile hızla kürleşen ve genleşen bir yapıya sahiptir. Bu noktada uygulama hemen cevap verir. Yani püskürtülen malzeme zemine hemen adapte olarak kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.

 

Ses yalıtımı için poliüretan sprey köpük uygulaması fiyatları

Poliüretan köpük sprey uygulaması farklı alanlar için yapılabilir. Buzhane, gemi, pencere ve kapı boşlukları, çatılar, dış cephe ve iç cephe izolasyonu, besi çiftlikleri, ahşap yapılar, soğuk hava depoları, gıda depoları gibi pek çok farklı alanda kullanılıyor. Yalıtım amacıyla kullanılan bu malzemenin uygulama fiyatları da kullanım alanına ve bazı kriterlere göre farklılık gösteriyor.

Alanın büyüklüğü, ne tür bir yalıtım için uygulanacağı ve alanın yapısı gibi temel kriterlere bağlı olarak fiyatların değiştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada kesin ve net fiyat tekliflerini alabilmeniz için hizmet talebi oluşturmanız gerekiyor. Hizmet talebi neticesinde firma hemen alana ekip yönlendirmesi yapar. Gelen ekip çalışmaya başlamadan önce ön keşif ve analiz yapar. Bu keşiften sonra ise nasıl bir çalışma yapılacağına karar verilerek fiyatlar şekillenir.

Poliüretan sprey köpük uygulamaları için Gürel Mühendislik firması olarak öncü bir hizmet sunuyoruz. Fiyat tekliflerimizde yukarıdaki kriterlerin yanı sıra müşterilerimizin bütçesini de baz almaya özen gösteriyoruz. Bu noktada hem cazip fiyatlı hem de tam profesyonel bir hizmet almayı hedefliyorsanız hemen bizimle iletişime geçerek ayrıntılı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Kaynak

Sprey Poliüretan

Isı Yalıtımı ve Sprey Poliüretan Köpük Uygulaması

Isı yalıtımı ve sprey polüretan köpük uygulaması

Isı yalıtımı her yapının en temel ihtiyaçlarından biridir. Ev, iş yeri gibi tüm yaşam ve çalışma alanlarında ısı yalıtımı uygulamasına yer verilmesini gerektiren önemli kriterler bulunuyor. İnsanların yapılardan en temel beklentileri uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenli olmasıdır.  Yapıların mevsimlere göre ısıya ve soğuğa karşı duyarlı olması için de ısı yalıtımı uygulaması yapılır. Bu uygulamada kullanılan malzeme ve teknikleri yalıtımın işlevini ve kalitesini ortaya koyar.

Isı yalıtımı denince artık akla en sık gelen malzemelerden biri sprey poliüretan köpük olarak yansıyor. Bu malzeme hem formülü hem de uygulama kolaylığı açısından yalıtım malzemesi olarak tercih ediliyor. Tüm yapıların ısı yalıtımını daha güçlü hale getiren poliüretan malzemesinin uygulama biçimleri ve faydaları hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayabilirsiniz.

Yurt dışında uzun süredir birinci sınıf yalıtım malzemesi olarak bilinen poliüretan ülkemizde de bu konuma gelmeyi başarmıştır. Her türlü yapının malzeme ve yüzey fark etmeksizin yalıtımını sağlamak amacıyla kullanılan poliüretanların uygulama biçimleri ve işlevleri farklılık gösteriyor.

Gürel Mühendislik Firması olarak ısı yalıtımı ve diğer tüm izlolasyon gereksinimleri için profesyonel sprey poliüretan hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet hakkında merak edilen en önemli soruları sizler için yanıtladık. Isı yalıtımı neden önemlidir, hangi malzeme ve uygulamalar ile daha verimli hale gelir? Sprey poliüretan köpük uygulaması için sunulan fiyatlar nelerdir gibi soruların ayrıntılı yanıtlarına içeriğimizin devamından erişebilirsiniz.

sprey poliüretan köpük
sprey poliüretan köpük

Isı yalıtımı nedir?

Isı yalıtımı; bir yapıya soğuk ve sıcak havanın girmesini engellemek amacıyla yapılan uygulamadır demek yanlış olmayacaktır. Her yapıda olmazsa olmazlardan biri olduğunu söylemek de mümkündür. Yaşam ve çalışma alanı olarak inşa edilen tüm ev, iş yeri, AVM, hastane gibi alanlar inşa edilirken doğru malzeme ve uygulamalar ile ısı yalıtımı yapılır.

Isı yalıtımı denince eskiden akla gelen yöntem ve malzemeler çok farklıydı. Ancak ilerleyen teknoloji bu alanda da daha işlevsel ve verimli malzeme uygulamalarının çıkmasına destek olmuştur. Son teknoloji ve yüksek verimlilik sağlayan ısı yalıtımı malzemelerinden biri artık sprey poliüretan köpük olarak dikkat çekiyor. Isı yalıtımının biricik ve profesyonel uygulama malzemesi olan poliüretanın ne olduğunu kısaca ifade etmek gerekirse de;

Poliüretan köpük malzemesi izolasyon ve dolgu malzemesidir. Uygulandığı anda hava ve nem sayesinde kürleşerek hızla hacmi atan ve izolasyonu büyük ölçüde sağlayan önemli bir malzemedir. Formülü ve uygulama biçimi bakımından değerlendirildiğinde üstün işlevsellik sağladığını söylemek de yanlış olmayacaktır.

Isı yalıtımı nasıl sağlanır?

Isı yalıtımı bir dizi profesyonel ve teknik uygulamalar ile sağlanır. Son dönemde her türlü ısı yalıtımı çalışmasında öncü uygulamalardan biri sprey poliüretan köpük uygulamalarıdır. Bir yapıda ısının ve soğuğun içeri nüfuz etmesini engellemek ve dengelemek için bu uygulamanın yapılması elzemdir. Genelde bu uygulamalar dış cepheden yapılsa da çatı ve iç cephe tarafında da uygulanabilir.

İşte poliüretan malzemesinin ısı yalıtımında kullanılmasının en temel nedenlerinden biri ise her türlü dikey ve yatay yüzeye kolayca uygulanabilmesidir. Isı yalıtımını sağlamak üzere sprey poliüretan köpük uygulaması sunan çeşitli firmalar mevcuttur. Ancak hizmet alacağınız firmanın bu alandaki yeterliliği ve uygulama tecrübesi işlemin verimliliğini doğrudan etkiliyor. Uygulama adından da anlaşılacağı üzere sprey ile püskürtülerek yapılıyor. Ancak özel bir teknik makine yardımı ile yapılabilir. Malzemeyi yakından tanıyan, hangi alanda nasıl etki edeceğini bilerek buna göre analiz sonucunda uygulayan uzman bir firmadan destek almanızı tavsiye ediyoruz.

Gürel Mühendislik bu uygulama için akla gelen ilk ve profesyonel firmalardan biridir. Her türlü yapıda ısı yalıtımını sağlamak için gönül rahatlığı ile Gürel Mühendislik Firmasından hizmet alabilirsiniz. Hizmet talebinizi oluşturmanız halinde firmanın uzman ekibi adresi ziyaret ediyor. Adres ziyaretinin temel nedeni ön keşif yapmaktır. Ön keşif sırasında hangi alana nasıl uygulanması gerektiği analiz ediliyor.

Isı yalıtımı yapılacak alan ne kadar büyük olursa olsun sprey poliüretan köpük uygulaması ile işlem hızlı ve pratik hale gelir. Çünkü formülünden ötürü yüzeye anında adapte olan, hava ve nem sayesinde hızlı kürleşen ve genleşen bir yapıya sahiptir. Sprey ile püskürtülerek yapıldığı için de işlem kısa sürer.

Isı yalıtımı için kullanılan malzemeler

Yapılarda ısı yalıtımını sağlamak için birden fazla malzeme ve uygulama biçimi bulunuyor. Yeni nesil olmayan ve ısı yalıtımını tam sağlayamayan ucuz malzemeler ile yapılan uygulamalar ne yazık ki verimli değildir verimliliğin yanı sıra ısı yalıtımı bir yapının dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını da sağladığı için hangi malzeme ve uygulama ile yapılacağı oldukça önemlidir.  Ancak bir ısı yalıtımının tam performans sunması için kullanılan malzemenin şu özelliklere sahip olması gerekir;

 • Isı yalıtımı için kullanılacak malzemesinin ısı yalıtım katsayılarının küçük olması gerekiyor.
 • Hafif ve pratik bir malzeme olmalıdır.
 • Kokusuz ve bakteri üretmeyen bir yapıda olmalıdır.
 • Çürümeye karşı dirençli bir malzeme olması da önemlidir.
 • Uygulandığı ilk andan itibaren yüksek verimlilik sağlaması ve bu verimliliği uzun yıllar koruması gerekir.
 • Yanıcı ve alev alan nitelikte olmamalıdır.
 • İnsan ve canlı sağlığına zarar vermemelidir.
 • Hem ekonomik hem de uzun süreli kullanım açısından elverişli olmalıdır.
 • Çeşitli darbelere ve dış etkenlere karşı dayanıklı olmalıdır.

Birden fazla ısı yalıtım malzemesi olsa da yukarıda ifade ettiğimiz tüm özellikleri bir arada taşıyan yeni nesil, son teknoloji malzeme hiç şüphesiz ki sprey poliüretan köpük malzemesidir. Hem dayanıklılık hem de ısı yalıtımında yüksek verimlilik sağladığı için her yapıda tercih edilmesi tavsiye edilir.

Sprey poliüretan köpük uygulaması ısı yalıtımı sağlar mı?

Sprey poliüretan köpük uygulaması yeterli ve gerekli ısı yalıtımı sağlar mı sorusunun yanıtı da çok merak ediliyor. Çünkü bu vakte kadar yapıların genelinde hep eski usul yalıtım malzemeleri kullanıldı. Bu malzemeler yüksek verimlilik ve dayanıklı olma özelliği taşımayabilir. Ancak poliüretan köpük malzemesinde böyle bir durum söz konusu değildir. Uzun yıllar ısı yalıtımını sorunsuz ve etkili bir şekilde sağlama niteliği taşır. Bu nedenle de gönül rahatlığı ile ısı yalıtımı için bu malzeme uygulamasını tercih edebilirsiniz.

Sprey poliüretan köpük uygulaması ve fiyatları

Sprey poliüretan köpük uygulamasını tercih edecek kişilerin merak ederek araştırdığı ve yanıt aradığı bir diğer konu ise sunulan fiyat teklifleridir. Her firmada fiyatların oldukça değişken olduğunu söylemek mümkündür. Gürel Mühendislik firması olarak da net ve kesin bir fiyatı alan keşfi yapmadan vermek mümkün değildir. Talep oluşturmanız halinde ekiplerimiz alana gelerek keşif yaptıktan sonra net fiyat tekliflerini sunuyor.

Fiyatlar alanın büyüklüğü, nasıl bir yüzeye sahip olduğu ve benzeri detaylara göre şekilleniyor. Tüm bu kriterler gözetilerek sunduğumuz fiyatlarda her bütçeye hitap etmeye de dikkat ediyoruz. Profesyonel, dayanıklı ve verimli bir ısı yalıtımı için siz de sprey poliüretan köpük uygulaması için bizden hizmet alabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorular için firmamızla iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

sprey polyurea havuz yalıtımı

Sprey polyurea uygulaması nedir?

Sprey polyurea uygulaması nedir?

Sprey polyurea malzemesi iki bileşenli yapıdan oluşuyor. İsim olarak pek bilinmese de aslında kullanım alanları açısından sıklıkla görülen bir malzemedir. Bugün tüm yüzeylerde izolasyon amacıyla kullanılan en kaliteli malzemeler arasında yer aldığını söylemek de yanlış olmayacaktır. İlk olarak yurt dışında kullanıma başlanılsa da ülkemizde de kullanımının giderek daha yaygın hale gelmiştir.

Yakından bilinmese bile kullanım amacını duyanlar ve uygulama konusunda hizmet almayı düşünler malzeme yapısı hakkında detaylı araştırma yapıyor. Eğer siz de bu araştırmayı yaparken içeriğimize denk geldiyseniz artık en doğru adreste olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Sizler için Sprey polyurea  malzemesi hakkında detayları kaleme alırken aynı zamanda uygulama detayları ve alanları hakkında da merak edebileceklerinizi derledik.

Hizmet alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, bu malzemenin faydalarını, uygulama fiyatlarını ve daha nice sorunun yanıtını içeriğimizin devamından bulabilirsiniz. Gürel Mühendislik firması olarak uygulama ve malzeme hizmetini sizlere sunan profesyonel firmalardan biri olarak her detayı sunduk. İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

polyurae öncesi astar uygulaması
polyurae öncesi astar uygulaması

Sprey polyurea nerelerde uygulanır?

Sprey polyurea  malzemesi su izolasyonu için kullanılan son teknoloji ve kaliteli ürünlerden biridir. Bugün pek çok yapıda su izolasyonunu sağlamak amacıyla kullanılır. Uygulama yöntemleri ise kullanım alanlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu noktada en yaygın hangi alanlarda kullanılır sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Uygulama genel olarak zeminlere yapılıyor. Endüstriyel alanlarda, iş merkezlerinde, araçlarda, karayollarında ve daha nice alanda kullanıldığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Kullanım ve uygulama alanları için diğer detayları vermek gerekirse de;

 • Su izolasyonunun güçlendirilmesi gereken her türlü yüzeyde kullanılabilir.
 • Özel bir formül olduğu için fayans, mermer, membran, metal yüzey ya da şap gibi her türlü zeminde uygulanabilir.
 • Her türlü yüzeyde rahatlıkla kullanılabilen lider ve tek su izolasyon malzemesi olduğunu söylemek de yerinde olacaktır.

Uygulama ve fayda açısından zengin bir kullanım deneyimi sunan sprey polyurea için mutlaka profesyonel hizmet almanız gerekiyor. Her türlü yüzeyde kullanıma uygun olsa bile alanında uzman bir firmadan destek almamanız halinde uygulama verimsiz olacaktır. Uygulama dört farklı aşamadan meydana geliyor. Tüm aşamalardan önce keşif çalışması yapılıyor. Zemin uygulamayı yapacak kişiler tarafından analiz ediliyor. Zeminin yapısına ve uygunluğuna göre önlem alınıyor.

Örnek vermek gerekirse; örneğin ahşap bir zeminde uygulama yapılacaksa direk astar atılarak uygulamaya başlamak mümkündür. Nitekim ahşaptan farklı mermer, beton ve benzeri bir zemin üzerine uygulanacaksa gerekli iş ekipmanları ile alanın silinmesi uygulama için ön koşuldur. Bu gibi uygulama detaylarına hakim olan bir firmanın hizmet vermesi daha verimli ve işlevsel olacaktır.

Sprey polyurea uygulaması nasıl yapılır?

Sprey polyurea uygulaması kesinlikle alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Kendi özel iş ekipmanı bulunan bu malzemenin uygulanması için daha önce tecrübeli ve deneyimli bir ekipten destek almanız gerekiyor. Uygulama genel hatlarıyla nasıl yapılır sorusunun yanıtını sıralamak gerekirse de;

 • Çok yüksek bir basınç altında püskürtme yöntemi ile uygulanır.
 • Havanın etkisiyle hızlı kürleşme özelliği taşıdığı için püskürtüldüğü anda kullanıma hazır hale gelir.
 • İzolasyon cihazlarından destek alınarak uygulanır.
 • polyurea  bileşiminin yanı sıra iki farklı sıvı daha uygulama sırasında kullanılır.
 • Püskürme uygulaması için kullanılan hortum ısıtılır.
 • Uygulanacağı tabakanın istenen kalınlığa gelip gelmediği analiz edilir.
 • Uygulama tamamen bittikten yaklaşık yarım saat sonra alan kullanıma hazır hale gelir.
saf polyurea
saf polyurea

Sprey polyurea  ve su izolasyonu ilişkisi

Sprey polyurea uygulaması su izolasyonunu nasıl etkiler? Ne gibi fayda sağlar ve benzeri sorular da yine hizmet almayı düşünen herkes tarafından çok merak ediliyor. Bu konuyu ayrıntılı aktarabilmek adına öncelikle su izolasyonu nedir ve amacı nedir sorusunun yanıtını kısaca aktarmak gerekiyor. Bu bağlamda su izolasyonu;

Her hangi bir alanın ya da nesnenin suya karşı dirençli olması için, su sızdırmaması ve sıvıdan hiç etkilenmemesi için yapılan uygulamaya su izolasyonu adı veriliyor. Su izolasyonu sağlamak için farklı malzemeler ve uygulamalar bulunuyor. Son süreçte en sık tercihe dilen ve etkili olan uygulamalardan biri de sprey polyurea  olarak dikkat çekiyor. Su izolasyonu için yapılan bu uygulama çok yeni olmasa da son dönemde ülkemizde daha yaygın hale gelmiştir. Daha önceleri ise çok gelişmiş ülkelerde yaygınlaşarak adını duyurmuş olan bir izolasyon uygulamasıdır.

Uygulandığı alanlarla tam işlevsellik ve verimlilik elde edildiği için giderek yaygın ve tercih edilen bir uygulama olduğunu ifade etmek mümkündür. Özellikle süs havuzları, büyük olimpik havuzlar, balkon, çatı ve benzeri suya-sıvıya maruz kalan alanlarda su izolasyonu için büyük verimlilik sağlıyor. Elbette işlevselliğini etkileyen unsurların başında uygulama profesyonelliği yer alıyor.

Sprey polyurea uygulamasının faydaları nelerdir?

Sprey polyurea uygulaması çok eski bir uygulama değildir. Neredeyse 30-35 yıllık bir geçmişi olsa bile ülkemizde 2000’li yıllarda kullanılmaya başlamıştır. Ancak bugün artık son teknoloji su izolasyonu uygulaması olarak adından söz ettiriyor. Bu uygulamayı sadece su izolasyonu kapsamında düşünmek doğru değildir. Uygulandığı alan için pek çok faydası bulunuyor. Dikkat çeken faydalarını sıralamak gerekirse;

 • Kullanışlı, dayanıklı ve pratiktir bir uygulamadır.
 • Son teknoloji bir uygulama olmasına rağmen diğer kaplama uygulamalarına kıyasla daha cazip fiyatlıdır.
 • Yapı mühendislerinin işini çok daha kolay hale getiren bir malzeme ve uygulamadır.
 • Uzun vadeli ve dayanıklı bir kullanım deneyimi sunarken su izolasyonunu %100 oranda sağlıyor.
 • Dış darbelere karşı büyük bir direnç ve dayanıklılık gösteriyor. Bu sayede de uzun ömürlü kullanım deneyimi sunuyor.
 • Uygulamadan kısa bir süre sonra uygulama alanı kullanılabilir hale gelir. Çünkü çok uzun süre beklemeden zemin kaplamasının tamamlanmasını sağlayan bir formülasyona sahiptir.
 • Her türlü zemine kolay yapışma ve tutunma özelliği taşıdığı için uygulaması da hızlı ve kolaydır.
 • Tüm diğer kaplama sistemlerinden daha dayanıklı ve daha verimlidir.

 

Sprey polyurea uygulaması fiyatları

Sprey polyurea uygulaması için fiyatlar da yine çok araştırılıyor. Nitekim bu konuda net ve kesin bir fiyat görmeniz mümkün olmayacaktır. Çünkü uygulama hizmeti ön keşif gerektiriyor. Ön keşif sırasında uygulama alanı analiz ediliyor ve buna göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Uygulama zemininin yapısı, kaç kat uygulama yapılacağı, alanın büyüklüğü ve benzeri kriterler fiyatların oluşmasında etkin rol oynuyor. Bu nedenle hizmet alacağınız firma ön keşif çalışması ve alan analizi yapmadan net fiyat teklifi sunmayacaktır. Gürel Mühendislik firması olarak hizmet talebi oluşturmanız halinde hemen keşif için adresi ziyaret ediyoruz.

Adresi ziyaret eden ekiplerimiz gerekli analizleri ve hesaplamaları yaparak tarafınıza hemen fiyat teklifini sunuyoruz. Fiyatlarımızda bütçenize hitap etmeye özen gösteriyoruz. Cazip fiyatlı son teknoloji su izolasyonu uygulaması için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sektörün lider firmalarından biri olarak merak edebileceğiniz tüm soruları yanıtladık. Nitekim yine de hizmete ve hizmet detaylarına ilişkin aklınıza takılan tüm sorular için dilediğiniz zaman firmamız ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Ankara Sıkma Köpük

Poliüretan sprey köpük ve hızlı yalıtım uygulaması!

Poliüretan sprey köpük ve hızlı yalıtım uygulaması!

Poliüretan sprey köpük yalıtım denince akla gelen ilk malzemelerden biridir. Hem hızlı hem de etkili bir yalıtım malzemesi olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Poliüretan nedir sorusunun yanıtını vermek yalıtım malzemesi olarak kullanılan sprey köpüklerin işlevi hakkında kullanıcılarına detaylı bilgi verecektir. Bu bağlamda poliüretan bir tür polimerdir. Birden fazla türü bulunur. Bunların genel olarak katı ya da sıvı formdaki poliüretanlar olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Katı formda olanlar yüksek ısıda bile erime özelliği taşımaz. Ancak buna rağmen ısı oranıyla doğru orantılı olarak eriyen ve dağılan poliüretan türleri de bulunmaktadır. Poliüretan sprey köpük de bunlardan biridir. Hem uygulaması hem de işlevi açısından en sık tercih edilen yapı yalıtım malzemelerinin başında yer alıyor.

Peki, bu malzeme nasıl uygulanıyor? Hangi alanlarda ne amaçla kullanılıyor? Profesyonel yalıtım hizmeti nereden nasıl alınır ve fiyatları nedir? Eğer siz de bu soruların yanıtlarını merak edip araştırıyorsanız en doğru adrese geldiğinizden emin olabilirsiniz. Poliüretan köpük malzemesinde marka olmayı başaran Gürel Mühendislik olarak merak edebileceğiniz tüm ayrıntıları kaleme aldık. Hem hizmet almak hem de hizmete ilişkin merak ettiğiniz soruların yanıtlarını öğrenmek üzere içeriğimizin devamından faydalanabilirsiniz.

Poliüretan sprey köpük kullanım alanları nelerdir?

Poliüretan sprey köpük malzemesinin detayları kadar kullanım alanları da sıklıkla araştırılıyor. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere bu malzeme yalıtım amacıyla yapılarda kullanılıyor. Nitekim farklı alanlarda farklı amaçlar için de kullanıldığını görmek mümkündür. Hem içeriği hem de verimliliği açısından çoğunlukla ısı, ses ve su yalıtımı için tercih edilen bir malzemedir. Yani bir nevi izolasyon amacıyla her alanda uygulanabilir. Kullanım alanlarına ayrıntılı örnek vermek gerekirse de;

 • Yapıların çatılarında kullanılır.
 • Tüm dış cephelerde kullanılabilir.
 • Bodrum katlarında kullanılabilir.
 • Su basmanları ve zeminlerde uygulanabilir.
 • Yapıların iç duvarlarına uygulanabilir.
 • Tavan ve kiler gibi alanlarda kullanılabilir.
 • Balkonlarda kullanılabilir.
 • Eğimli ve düzensiz yüzeylerde kullanılabilir.
 • Garajlarda, yatlarda ve botlarda uygulanabilir.

Gördüğünüz üzere poliüretan sprey köpük pek çok alanda uygulanabiliyor. Nitekim uygulaması her ne kadar kolay görünse de tam profesyonellik gerektirir. Gerek kullanılacağı alana göre hangi malzemenin seçilmesi gerektiği gerekse uygulama biçimi gibi detaylar konusunda mutlaka profesyonel destek alınmalıdır Bu noktada Gürel Mühendislik firması olarak sizlere destek oluyoruz. Poliüretan sprey malzemesinin öncü markalarından biri olarak uygulama konusunda da siz değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz. Peki, poliüretan sprey köpük malzemesinin faydaları nelerdir? Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım için elverişli midir?

Poliüretan sprey köpük faydaları nelerdir?

Poliüretan sprey köpük malzemesi kullanıldığı alanlar için büyük ölçüde fayda sağlar. Malzemenin içeriği ve uygulama biçimi dayanıklılığını ve uzun ömürlü olmasını etkiler.  En çok da iklimin soğuk olduğu alanlarda ısı yalıtımı için kullanılarak ısıma-soğuma dengesini korumayı ve tasarruf etmeyi sağlar. Bunun yanı sıra yalıtım amacıyla kullanılan malzemenin diğer faydalarını da listelemek gerekirse;

 • Yapıların ısı yalıtımının verimini arttırarak tasarruf etmenizi sağlar.
 • Ek ve yersiz bir uygulama biçimi vardır. Bu nedenle yalıtım noktasında gereksiz masraf yapmamanızı sağlar.
 • İzolasyon türlerinin tümünde kesin çözüm olarak görülür ve uygulanır.
 • Ağır kimyasallara karşı oldukça dirençli olma özelliği taşıdığı için dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
 • Çürüme ya da kötü, ağır koku kesinlikle yapmaz.
 • Uygulama biçimi püskürtme olduğu için hızlı, pratik ve çözüm odaklı bir hizmettir.
 • Isıtma ya da soğutma enerjilerinden ciddi ölçüde tasarruf etmenizi sağlar.
 • Tüm zeminlere pratik ve hızlı bir şekilde uygulanabilir.
 • Hangi yüzeye uygulanırsa uygulansın, o yüzeyin fiziki darbelere karşı korunmasını sağlar.
 • Uygulaması pratik ve hızlıdır. Hemen etkisini gösterir.
 • Hiçbir şekilde hava geçirmediği ve ısıya karşı dirençli olduğu için olası yangınların oluşmasını ve yayılmasını engeller.
 • Ses yalıtımı için de kusursuz bir çözüm sunar.
 • Boş alanların (kapı, pencere arası vb.) doldurulması için son derece verimli ve etkili bir malzemedir.

Tüm bu özellik ve faydaları açısından giderek popülerliğinin arttığını söylemek de yanlış olmayacaktır. Artık neredeyse tüm yapılarda poliüretan sprey köpük uygulaması tercih ediliyor. Alanında uzman ve profesyonel bir firmadan uygulama hizmeti almanız hizmetin kalitesini ve ömrünü doğrudan etkiliyor. Bu kriteri göz önünde bulundurarak doğru firmadan hizmet almanız gerektiğini vurgulamak faydalı olacaktır.

Poliüretan sprey köpük nasıl uygulanır?

Poliüretan sprey köpük uygulaması nasıl yapılır ve ne kadar sürer sorusu da yine en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu malzeme uygulama açısından pratikliği ve kolaylığı açısından da adından söz ettiren bir malzemedir her ne kadar basit ve pratik püskürtme yöntemiyle uygulansa da kesin olarak profesyonellik gerektiriyor. Çünkü püskürtülme şekli, hangi alanda uygulanacağı ve nasıl sonuç vereceği gibi detaylar ancak profesyonel ve işin uzmanı olan kişiler tarafından analiz edilebilir.

Poliüretan sprey köpük uygulaması tabanca denen aparat ile yapılır. Dik ve yatay yüzeylerde bazı kriterler ve detaylar dikkat alınarak uygulanması gerekir. Örneğin dik yüzeyde uygulanacaksa köpüğün her zaman aşağıdan yukarıya doğru uygulanması gerekiyor. Bunun yanı sıra kullanım alanına bağlı olarak farklı uygulama biçimleri olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Uygulama konusunda profesyonel destek almak ve sorunsuz hizmete ilişkin detayları öğrenmek üzere hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gürel Mühendislik firması olarak yılların tecrübesi ile siz değerli müşterilerimizin taleplerini karşılamaya hazır bulunuyoruz. Alanında uzman ekibimiz ve birinci kalite poliüretan malzemelerimiz ile vereceğimiz hizmetten memnun kalacağınıza emin olabilirsiniz. Peki, uygulamanın fiyatları nedir?

 

Poliüretan sprey köpük uygulama fiyatları

Poliüretan sprey köpük uygulama hizmeti almak isteyen kişilerin yine en sık araştırdığı başlıca konulardan biri de sunulan fiyatlardır. Fiyatlar konusunda kesin ve net bir rakam vermek tamamen yanlış olacaktır. Her firmanın uygulama için sunacağı fiyatlar farklılık gösterecektir. Aynı zamanda uygulanacağı alan, alanın büyüklüğü ve benzeri unsurlar da fiyatların değişmesinde etkin rol oynuyor.

Eğer bu hizmeti almak istiyorsanız hizmet alacağınız firma ile önceden detayları görüşerek fiyat almanız mümkün olacaktır. Uygulanacağı alanın detayları ve uygulama amacı gibi detayları firmaya iletmeniz halinde en net fiyat teklifleri tarafınıza sunulacaktır. Hem uygun fiyatlı hem de sorunsuz bir Poliüretan sprey köpük uygulama hizmeti almayı hedefliyorsanız hiç zaman kaybetmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sektörde uzun süredir yer alan firmamız uzman ekibi ile kaliteden taviz vermeden cazip fiyatlarla destek oluyor. Fiyat tekliflerimizi ve hizmetimize ilişkin detayları görüşmek üzere hemen bizi arayabilir ya da doğrudan firmamızı ziyaret edebilirsiniz. Gürel Mühendislik firması olarak sizi memnun etmek ve kaliteli hizmet vermek temel amacımız olup, her bütçeye hitap eden fiyat seçenekleri sunmak da firma politikalarımız arasında yer alıyor.

trapez sac ısı izolasyonu

Poliüretan köpük nedir?

Poliüretan köpük nedir?

Poliüretan köpük; yapı izolasyon malzemesidir.  Sprey şeklinde uygulanan bu malzeme havadaki nemle beraber kürleşerek ardından genleşir. Yarı sert kıvamda olan bu malzeme izolasyon için uygulandığı anda yüzeye hemen adapte olarak hava aracılığı ile serleşen ve genişleyen bir yapıdadır. Yapılarda yer alan kapı, pencere, çatı ve benzeri her türlü alanda boşluklar kalabilir. Bu boşlukların doldurulması ısı ve ses yalıtımının sağlanması amacıyla poliüretan sprey köpük uygulamaları tercih edilir.

Bu malzeme aslında uzun süredir yapılarda farklı yalıtım amaçlarıyla kullanılıyor. Herkes tarafından adı ve işlevi genel olarak biliniyor demek de yanlış olmayacaktır. En bilinen işlevi ise ısı yalıtımında kullanılan birinci sınıf malzemelerden biri olmasıdır. Tüm yüzeye sıkıldığı andan itibaren genleşerek yayılmaya başlayan bu malzeme, uzun vadeli, dayanıklı ve işlevseldir. Peki, poliüretan köpük tam olarak nerelerde kullanılır? Faydaları nelerdir? Uygulaması zor mudur? Bu hizmeti veren firmaların fiyatları nedir? Merak ettiğiniz tüm bu soruları sizler için ayrıntılı olarak kaleme aldık. Tüm detaylara içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Poliüretan köpük malzemesinin özellikleri nelerdir?

Poliüretan köpük malzemesinin birden fazla özelliği mevcuttur. Yapılarda izolasyon amacıyla tercih edilmesin temel nedeni de ürünün özellikleri ve uygulama kolaylığıdır demek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda bileşimi, etkisi ve uygulama sonrası faydaları konusunda daha fazla bilgi sahibi olabilmeniz adına malzemenin tüm özelliklerini sıralamak gerekirse;

 • Sudan hiçbir şekilde etkilenmeyen, suda çözünmeyen dayanıklı bir malzemedir.
 • Herhangi bir yapıştırma ürünü kullanılmada yüzeye tutunma özelliği taşır.
 • Hava, sıvı, toz ve küçük böcek organizmalarının geçişini engeller.
 • Hangi düzeyde uygulanırsa uygulansın, o yüzeyi küften, korozyondan korunmasını sağlar.
 • Uygulandığı alandaki boyaya zarar veren bir bileşimi yoktur.
 • Uygulandığı alanı darbelere karşı koruma özelliği taşır.
 • Sıvı bir dokuda uygulandığı için uygulandığı alanda hiçbir boşluk bırakmadan genleşir ve ısı-ses yalıtımı sağlar.
 • Yatay ya da dikey tüm alanlara kolaylıkla uygulanabilir.
 • Hem işçilikten hem de zamandan tasarruf etmeyi sağlar. Çünkü özel bir tabanca yardımı ile kolayca ustalar tarafından uygulanan bir malzemedir.
 • İçerisinde uygulamadan sonra ya da önce bakteri barındırmaz.
 • Hem ısı hem de sıvı izolasyonu sağlar.
 • Uzun ömürlü kullanıma elverişlidir.
 • Koku yapmaz ve alev alma özelliği taşımaz.
 • Asit ve baz gibi zararlı kimyasal ortamlara karşı dirençli ve dayanıklı bir malzemedir.

Poliüretan köpük hangi amaçla kullanılır?

Poliüretan köpük malzemesi uygulama şekline ve kullanım amaçlarına göre farklılık gösteriyor. Temelde iki uygulama biçimi olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar pipetli köpük uygulaması ve tabancalı yani profesyonel köpük uygulaması olarak biliniyor. Eğer yapılarda daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sağlamasını istiyorsanız kesinlikle tabancalı yani profesyonel uygulama hizmeti almanız daha faydalı olacaktır.

Öte yandan bu malzemenin tüm yapılardaki kullanım amaçlarının da farklılık gösterdiğini ifade etmiştik. Genel hatlarıyla boşluk doldurma, ses yalıtımı, ısı yalıtımı ve su yalıtımı amaçlarıyla uygulanır.

 • Ses yalıtımı amacıyla uygulamak: Yapılarda ses yalıtımının uygulanması sırasında kullanılan malzemelerin arasında boşluklar kalabilir. Bu boşlukların doldurulmasında ses yalıtımının daha verimli hale getirilmesi amacıyla kullanılabilir.
 • Isı yalıtımı amacıyla uygulamak: Yine ısı yalıtımı amacıyla da sıklıkla kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Nitekim ısı yalıtımında kullanılan köpük malzemesinin farklı ürün kodları bulunuyor. Bu ürünler ısı seviyesine bağlı olarak işlemi uygulayacak ustalar tarafından seçiliyor.
 • Su yalıtımı amacıyla uygulamak: Sprey Polyurea malzemesi hiçbir koşulda su geçirmeme özelliği taşıyor. Bu nedenle de su yalıtımı konusunda da uygulanır. Örnek vermek gerekirse de süs havuzlarında, dış mekânlardaki uygulamalarda, karavan ve benzeri araçlarda su sızmalarını engellemek amacıyla uygulanabiliyor.
 • Boşluk doldurmak için uygulamak: Yine boşlukları doldurmak amacıyla da çok sık uygulanan bir malzeme olduğunu söylemek mümkündür. Boşluk doldurma için kullanılan köpük malzemesinin özelliği ve türü biraz daha farklıdır. Genleşme oranı normal köpük malzemelerine oranla daha düşükken yapışma özelliği daha fazladır.

Poliüretan köpük nerelerde kullanılabilir?

Poliüretan köpük sprey nerelerde kullanılır sorusu da yine en sık merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda ilgili köpük malzemesinin pek çok kullanım alanı bulunuyor demek mümkündür. Genel olarak yapılarda kullanılıyor diye belirtsek de net kullanım alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Dış cephe yalıtımında kullanılabilir.
 • OSB altı teras tavanlarda kullanılır.
 • Tüm oda zeminlerinde kullanılabilir.
 • Trapez saç altlarında uygulanabilir.
 • Hayvan barınaklarında yalıtım amacıyla kullanılabilir.
 • Soğuk hava depolarında ısı yalıtım amacıyla uygulanır.
 • Açık teraslarda ve dış yapılarda farklı amaçlarla kullanılabilir.
 • Havuzlarda uygulanabilir.
 • Kapı, pencere, çatı boşluklarını doldurmak için uygulanabilir.
Poliüretan köpük türleri nelerdir?

Poliüretan köpük türleri de kullanım alanlarına göre farklılık gösterir. Temel bileşenleri aynı olsa da kullanım amacına yönelik ürün kodları bulunuyor. Hangi alanda uygulama yapılacaksa kullanılacak en uygun köpük malzemesine alanında uzman olan ustalar karar verebilir. Örnek vermek gerekirse apel profesyonel köpük olarak adlandırılan malzeme türü tabanca ile profesyonel şekilde uygulanır. Öte yandan ortamdaki nemden faydalanarak geniş yüzeylere yayılma özelliği taşır. Genelde en etkili dolgu malzemesi olara bilir ve kürleşerek yalıtımı sağlar.

Apel poliüretan köpük olarak bilinen türü de yine dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Ancak diğer malzemelerden en temel farkı ise yapıştırıcı özelliği de taşımasıdır. Diğer türleri de yine komponent seviyesine, yapıştırma özelliğine ve genleşme seviyesine göre ayrıştırılıyor. Bazı türlerinin ise kullanıldıktan sonra bir daha işleme alınıp kullanılabildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Poliüretan köpük uygulama fiyatları nedir?

Poliüretan köpük uygulama fiyatları farklılık gösteriyor. Bu hizmeti ancak alanında uzman olan kişiler özel tabanca sistemleri ile verebiliyor.  Malzemeyi yakından tanıyan, hangi alanda nasıl uygulanması gerektiğini bilen ve en önemlisi bu alanda daha önce referans çalışmaları bulunan firmalardan destek almanız fiyat kriterinden çok daha önemlidir.

Belirtilen özellikleri taşımayan firmalardan hizmet almanız halinde malzemenin uygulama sonrasındaki dayanıklılığı be ömrü kısa vadeli olacaktır. Bu da uygulama için ödediğiniz ücretin boşa gitmesine zemin hazırlar. Genel hatlarıyla uygulama fiyatlarının kullanılacak köpük malzemesinin türüne ve uygulanacağı alana göre değiştiğini söylemek mümkündür. Alanın büyüklüğü ve türü fiyatları doğrudan etkiliyor.

Gürel Mühendislik Firması olarak uzman ekibimizle Poliüretan köpük uygulama hizmeti veriyoruz. Uzun süredir sektörde yer aldığımız için alacağınız hizmetin kalitesinden emin olabilir, buna istinaden referans çalışmalarımızı inceleyerek karar verebilirsiniz. Uygulama hakkında daha fazla bilgi almak ve hemen hizmet talebi oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın yapılacağı alan detayları belirlendikten sonra tarafımızdan net fiyat tekliflerini öğrenmeniz de mümkün olacaktır.

blank

Sprey Poliüretan Köpük İle Yeni Nesil Isı Yalıtımı

Sprey Poliüretan Köpük İle Yeni Nesil Isı Yalıtımı

Sprey poliüretan köpük ile yaptığımız ısı yalıtımı sonrasında soğuk kış günlerinde bile daha düşük tutarlarda doğalgaz faturası ödeyerek evinizde oturabilirsiniz. Yeni nesil ısı yalıtım malzemesi olarak bilinen ve yüksek performansı, kolay uygulaması ile dikkat çeken sprey poliüretan köpük; hem soğuk ve yağmurlu havaya hem de güneşe karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir. Gürel Mühendislik olarak sizin için en doğru ve avantajlı malzemeyi doğru yöntem ile profesyonel ekiplerimizle uygulamayı tercih etmekteyiz. Sprey poliüretan köpük gibi avantajlı ve kapsamlı bir yalıtım malzemesini uygun fiyatlar ile size sunmaktayız. Püskürtme yöntemi ile kısa süre içerisinde uygulanabilen bir malzeme olan sprey poliüretan köpüğün avantajlarından yararlanmak için firmamız ile iletişime geçerek yalıtım hizmeti talep etmeniz yeterlidir.

Hızlı ve Pratik Sprey Poliüretan Köpük Uygulaması

Sprey poliüretan yalıtım köpük uygulaması, püskürtme yöntemi ile yaptığımız bir uygulamadır. Mobil izolasyon aracı ile yalıtım maddesini kullanım alanına uygulamaktayız. İki bileşenli bir sıvıyı yüksek basınç ile kullanım alanına uygulamakta ve bu esnada aynı zamanda eldiven ve maske gibi malzemeler ile güvenlik önlemi de almaktayız. Uzun yıllardır bu hizmeti veren bir firma olarak temiz bir işçilik ile yalıtım malzemesinin hedef noktasından taşmasını önleyerek, yılların getirdiği profesyonellik ile pratik bir uygulama gerçekleştirmekteyiz.

Uygulama esnasında birkaç saniyede köpüğün hızlı şekilde reaksiyon gösterdiğini görebilmekte ve oldukça zor yüzeylere bile yalıtım malzemesi kendisini aşağı bırakmadan püskürtme uygulaması yapabilmekteyiz. Köpüğün kuruması sadece birkaç dakika sürmektedir. Köpüğün iyi bir boyutsal kararlılığa ulaşabilmesi için uygulanan yalıtım malzemesinin kalınlığını tecrübeli ekiplerimiz buna göre ayarlamaktadır. Her katın öncesinde kurumasını beklemekte ve kuruduğundan emin olduktan sonra diğer katı uygulayarak köpüğü yeterli kalınlığa ulaştırmaktadırlar. Hızlı ve pratik olmasının yanı sıra ekiplerimiz özenli ve titiz bir çalışma yürütmektedir.

blank

Her Alana Kolay Uygulanabilen Sprey Poliüretan Köpük

Sprey poliüretan köpük ile estetik kaygı yaşamadan yalıtım uygulaması yapabilmek mümkündür. Eksiz bir ısı yalıtımı olan sprey poliüretan köpüğün püskürtme yöntemi ile uygulanması sonucu, ters tavan uygulamaları gibi yalıtımın zor yapılabildiği noktalara bile kolaylıkla ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Isı ve ses yalıtımını amaçladığınız en zor alanlara dahi uygulayabileceğimiz bir malzemedir. Sprey poliüretan köpük uygulama, ısı köprüsüz bir ısı yalıtımı uygulamasıdır. Verimli ısı yalıtımı sağlayıp ısı ve enerji kaybını önleyen poliüretan köpüğün uygulanabileceği alanlardan bazıları ise şöyledir:

 • Çatı arası zemin
 • Bodrum izolasyonu
 • Garaj izolasyonu
 • Sığınak izolasyonu
 • Atermit ve trapez sac izolasyonu
 • Tavan ve duvar izolasyonu
 • Ters çatı izolasyonu
 • Dış cephe yalıtımı
 • İç cephe yalıtımı
 • Su basmanı
 • Hayvan barınakları yalıtımı
 • Temel perde beton yalıtımı
 • Kör cephe ısı yalıtımı
 • Ahır ısı yalıtımı
 • Soğuk hava deposu yalıtımı

Bina İle Eşdeğer Ömre Sahip Sprey Poliüretan Köpük Malzemesi

Sprey poliüretan köpük; bozulmayan, çürümeyen ve koku yapmayan bir yapıya sahiptir. Maksimum ısı yalıtımını sağlarken aynı zamanda dışarıdan gelecek olan etkilere karşıda uygulandığı alanın daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Geleneksel ısı yalıtım yöntemlerine göre daha etkili olan sprey poliüretan köpük ömrü bakımından da sizin için avantajlı olmaktadır. Bina ile eşdeğer ömre sahip olan bir malzemedir. Uzun yıllar boyunca problem yaşamadan ya da malzeme deforme olmadan ısı ve ses yalıtımından yararlanabilmek mümkündür. Zorlu hava koşullarında dahi sprey poliüretan köpük zarar görmeyeceği için özellikle dış cephe yalıtımlarında maksimum verim alabileceğiniz bir malzemedir. Alternatifleri ile kıyaslandığında, daha dayanıklı ve daha uzun ömre sahiptir.

Isı ve Ses Yalıtımı İçin Çevre Dostu Sprey Poliüretan Köpük Uygulaması

Sprey poliüretan köpük, kolay nakliye ve hafif ambalaj özelliğine sahip olan bir malzemedir. Geri dönüşümlü ambalaj ile çevre dostudur. Aynı zamanda ısı yalıtımında kullanılması sonucu yakıt tüketiminin azalmasını sağlayacağı için de çevre dostu bir uygulamadır. Yapıştırıcı ya da sabitleme alanı gerekmeden uygulanabildiği için minimum malzeme ile yalıtım değeri yüksek olan bir malzemenin uygulanabilmesi mümkün olmaktadır. Tecrübeli ekiplerimiz titiz bir işçilik ile minimum süre harcayarak yalıtım malzemesini ilgili alana uygulamaktadırlar.

Sprey poliüretan köpük ısı yalıtımı kadar ses yalıtımı da sağlayan bir uygulamadır. Uzman ekiplerimizin uyguladığı alanda belirli bir ölçüde gürültünün yayılmasını önlemektedir. Isı geçirgenlik değeri bakımından üstün özelliklere sahip bir malzeme olmasına ek olarak ses ve su izolasyonunda da etkilidir. Yağmur ve güneşe karşı dayanıklı olduğu için su basmanı gibi alanlarda tercih edilmektedir. Yalıtımın en iyi malzemesi olmakla beraber her mevsime elverişli, hem çevre hem de bina için en iyi alternatiftir.

Yüksek Fayda Sağlayan Sprey Poliüretan Köpük Uygulaması

%100 ısı izolasyon görevi olan sprey poliüretan köpük malzemesi, her alan ile uyumludur. Hem yatay hem de düşey zeminlere uzman ekiplerimiz kolaylıkla bu malzemeyi uygulayabilmektedir. Özel bir ısı yalıtım malzemesi olduğu için memnuniyetinizi önemseyen firmamız tarafından da öncelikli olarak tercih edilmektedir. Geleneksel ısı yalıtım malzemelerine göre daha işlevsel ve avantajlı bir malzemedir. Sprey poliüretan köpük faydaları ise aşağıda verilmiştir:

 • Zor alanlar da dahil olmak üzere her alan ile uyumlu olan ve kuvvetli yapışma özelliği bulunan bir malzemedir. Sprey poliüretan köpük yapıştırılırken uzman ekiplerimiz ek yapıştırıcılar ya da dübel gibi sabitleme malzemeleri kullanmak zorunda kalmamaktadırlar. En az malzeme ile en hızlı şekilde uygulanabilen bir yalıtım malzemesidir.
 • Geleneksel yalıtım malzemeleri ile kıyaslandığında, %65 ve üzeri daha fazla ısı yalıtımı sağlamaktadır. Isıl denge katsayısı en iyi seviyede olan bir yalıtım malzemesidir. Verdiğimiz ısı yalıtımı hizmeti ile her kullanım alanında yüksek seviyede yalıtımdan yararlanabilmektesiniz.
 • Isı yalıtımında en iyi seçenek olduğu birçok araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Firma olarak ısı yalıtımından maksimum verim alabilmeniz için en iyi yalıtım malzemesini doğru ve etkili şekilde tercih ettiğiniz kullanım alanına uygulamaktayız.
 • Enerji dostu özelliğe sahip olan bir yalıtım malzemesidir.
 • Alternatif yalıtım malzemelerine göre daha düşük lamda değerine sahiptir.
 • Uygulandığı alana ekstra güç kazandıran bir malzemedir. Darbelere karşı dayanıklı bir yapısı bulunmaktadır.
 • Uygulaması esnasında yüksek işçilik ve özel nakliyat maliyetlerine gerek duyulmamaktadır. Bu nedenle düşük maliyetler ile uygulanmakta ve size de düşük fiyatlar çıkartılmaktadır.
Uygun Fiyatlar İle Daha Fazla Enerji Tasarrufu Sağlamak İçin Sprey Poliüretan Köpük

Sprey poliüretan köpük birim fiyat, yapılacak uygulamanın kalınlığına göre değişiklik göstermektedir. Yalıtım yapılacak olan alanın metrekaresi, kullanılacak olan köpüğün yoğunluğu fiyatları değiştirmektedir. Gürel Mühendislik olarak ısı yalıtımından uygun fiyatlar ile maksimum verim sağlamanızı amaçlamaktayız. Bu nedenle size fiyat çıkarmadan önce uzman ekiplerimiz ücretsiz keşif hizmeti vermektedir. Uygulama alanı için gerekli olan malzemenin ve fiyatın tespiti her müşterimiz için özel olarak yapılmaktadır. Sprey poliüretan köpük ile uygun fiyatlar ödeyerek daha fazla enerji tasarrufu sağlamak için firmamız ile iletişime geçmeniz ve randevu almanız yeterli olmaktadır. Birinci sınıf malzeme ile profesyonel ekiplerimiz tarafından düşük maliyetler ile yüksek kalitede ısı yalıtımı hizmeti vermekteyiz.

sprey poliüretan köpük yanar mı

Sprey Poliüretan Köpük ile Yüksek Etkili Yalıtım

Sprey Poliüretan Köpük ile Yüksek Etkili Yalıtım

İnşaat sektöründeki yalıtım uygulamalarının vazgeçilmezi sprey poliüretan köpük sağladığı avantajlarla yalıtım alanındaki bakış açınıza yeni bir boyut kazandırmaktadır. Isı izolasyonunda tek ve kesin çözüm olarak bilinen poliüretan sprey ile sayısız uygulama yapılmakta, üst düzey memnuniyet sağlanmaktadır. 2014 yılından beri sektördeki faaliyetlerini sürdüren ve müşterilerine kesintisiz hizmet olanakları sunan Gürel Mühendislik, sprey poliüretan köpük uygulamlarına ağırlık vermektedir. Dilediğiniz her yüzeyde uygulanabilecek yalıtım malzemesi ve kullanım kolaylığı sayesinde avantajlı yalıtım hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 

Profesyonel uygulama alanları doğrultusunda yüksek performans gösteren sprey poliüretan köpük, diğer yalıtım malzemeleriyle kıyaslandığında büyük avantaj sunmaktadır. Sprey poliüretan köpük teknik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ısı izolasyonu konusunda sağladığı yararlar bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Gereksiz malzeme kullanımı ve zaman kaybının önüne geçen poliüretan sprey uygulamaları sayesinde iç ve dış cephelerinizde etkili ısı yalıtım performansından yararlanabilirsiniz. Firmamızla iletişime geçerek profesyonel yalıtım hizmetleri alabilir, güvenilir ve kaliteli uygulamalarla yalıtım problemlerinizi çözüme kavuşturabilirsiniz.

 

Deneyimli Kadro ile Sprey Poliüretan Köpük Uygulamaları

 

Firmamız bünyesinde bulunan deneyimli ve uzman kadromuz, sprey poliüretan köpük uygulamalarında ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikli hizmetlerle karşınızdadır. En yüksek standartlarda ve tüm güvenlik prosedürlerine dikkat ederek gerçekleştirdiğimiz uygulamalar doğrulsunda yapıların her noktasında kesin çözüme ulaşılmaktadır. Günümüzde en etkili ısı yalıtım araçlarından olan poliüretan sprey sayesinde iç ve dış cephelerde sayısız uygulamaya imza atılabilmektedir. Kuvvetli yapıştırma özelliğine sahip olan malzeme sayesinde ekstra maliyet gerektiren uygulamalara gerek kalmamaktadır.

 

Sprey poliüretan köpük uygulama işlemi esnasında ana malzeme, yüksek basınçlı olarak yüzeylere uygulanmakta ve kuruması beklenmektedir. Gerekli tüm koruyucu önlemleri alarak yürüttüğümüz çalışmalarda kalite ve titizlikten asla ödün verilmemektedir. Temiz işçilik prosedürleri doğrultusunda malzemenin doğru ve kusursuz biçimde kurumasına özen gösterilmektedir. Ana malzeme sıvı olarak uygulandıktan belirli bir süre sonra köpük formuna ulaşmakta ve katılaşmaktadır. Her alanda kullanıma uygun olan sprey poliüretan köpük avantajlarınan yararlanarak yalıtım sistemlerinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz.

 

Sprey Poliüretan Köpük İç Cephe ve Dış Cephe Hizmeti

 

Sprey poliüretan köpük hizmetleri, binaların bütün iç ve dış yüzeylerinde kullanıma son derece uygundur. Pratik uygulama imkanı tanıması ve cephelerle uyumlu olması sayesinde yalıtım faaliyetlerine yeni bir bakış getirmektedir. Profesyonel standartları gözeterek yapmış olduğumuz uygulamalarda üst düzey memnuniyet ve uzun vadede verimlilik ön planda olmaktadır. Yaşam alanlarının vazgeçilmezlerinden olan yalıtım, en temel ihtiyaçlar arasında yer almakla beraber profesyonel eller tarafından gerçekleştirilmelidir.

 

Yalıtım açısından özellikle tercih edilen sprey poliüretan, üstün verimliliğe sahip olması sayesinde ideal izolasyon malzemelerindendir. Sektördeki diğer yalıtım malzemelerine kıyasla %65 oranında daha fazla ısı yalıtım performansı göstermektedir. Isı yalıtım uygulamalarından en üst düzeyde yararlanmaya olanak tanıması sayesinde her ortamda kullanım alanı bulmaktadır. İç ve dış cephe yalıtım hizmetlerinden yararlanarak izolasyon konusundaki beklentilerinizi en üst standartlarda karşılayabilirsiniz.

 

Çatı ve Bodrum İzolasyonunda Poliüretan Köpük Farkı

 

Sprey poliüretan köpük, çatı ve bodrum katlarının yalıtımında sıklıkla kullanılmaktadır. Bodrum katları, en alt seviyede bulunduğundan yalıtım ihtiyacı yüksek olmaktadır. Çatı ise yapının en üst seviyesinde yer almasından dolayı izolasyonuna önem gösterilmesi gereken alanlardandır. Sprey poliüretan köpük çatı yalıtımı konusunda pek çok avantaj sağlamakta teras ve çatı aralarının izolasyon uygulamalarını kolaylıkla gerçekleştirmeye imkan vermektedir. Yatay ve dikey yapıların tamamına rahatlıkla uygulama yapılabilmesi sayesinde sprey poliüretan köpük tam beklenen performansı göstermektedir.

 

Sprey poliüretan köpük teras, çatı, çatı arası, bodrum uygulamaları müşterilerini yüksek standartlarla bir araya getirerek uzun vadede avantaj sağlamaktadır. Profesyonel ekip ve alanında uzmanlaşmış kadrodan yardım almak istiyorsanız firmamızla iletişime geçerek yüksek kaliteli hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. İzolasyon hizmetlerine kolaylık ve yenilik getiren sprey poliüretan köpük uygulamalarıyla ihtiyaçlarınıza çözüm bulabileceksiniz. Uygulama sonucunda yüksek verimlilik garanti eden firmamızdan güvenilir hizmet alarak standartların çok üzerindeki kaliteli uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

 

Kaliteli ve Hesaplı Yalıtım Malzemesi Poliüretan Sprey

 

Sprey poliüretan köpük, sağladığı avantajlar sayesinde pek çok gereksiz uygulamanın önünü kapatarak zamandan ve maliyetten kazandırmaktadır. İşçilik veya özel nakliyat gibi pek çok masraftan kurtulmanızı ve hesaplı yalıtım uygulamalarından yararlanmanızı sağlamaktadır. Uygulandığı alana ekstra güç kazandıran ve çok daha dayanıklı olmasını sağlayan poliüretan sprey, en cazip fiyatlarla aradığınız hizmetten yararlanmanıza imkan verir. Gürel Mühendislik tarafından %100 güvenilir ve üst düzey kaliteli biçimde sunulan yalıtım olanaklarından en uygun şekilde faydalanabilirsiniz.

 

Uygulandığı yüzeyleri fiziksel darbelere karşı oldukça dayanıklı hale getiren sprey poliüretan köpük, yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır. Enerjiden tasarruf sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış olan poliüretan sprey, farklı izolasyon malzemeleriyle kıyaslandığında lamda değerinin düşük olduğu görülmektedir. Farklı malzemelerin kullanımını minimalize eden sprey poliüretan köpük sayesinde yalıtım işlemlerinizi tek seferde sonuçlandırabilirsiniz. Her zeminde kullanıma uygun olan poliüretan sprey uygulamalarından yüksek kaliteli ve hesaplı şekilde yararlanabilirsiniz.

 

Poliüretan Sprey ile İdeal Isıl Denge Performansı

 

Sprey poliüretan köpük faydaları arasında ısıl dengeyi en verimli şekilde sağlaması ve beklenen performansı verebilmesi bulunmaktadır. Isı yalıtım potansiyeli oldukça yüksek olan malzeme, uygulamalardan yüksek verimlilik almanıza olanak tanımaktadır. Poliüretan, ısıl denge katsayısı bakımından oldukça yüksek olarak görülen 0.017,022 W/m K değerine sahiptir. Sektördeki en iyi ısı yalıtım malzemeleriyle yarışan poliüretan, mükemmel bir ısıl denge sağlamaya dönük olarak oldukça gelişmiş uygulamalar yapabilmeye imkan vermektedir.

 

Yüksek ısı kaybını engellemeye dönük olarak uygulama yapılmak istenen her alanda poliüretan sprey ile tam performans almanız mümkündür. Köşe dolguları, mantolama, ters tavan gibi pek çok noktada tam verimli hizmetlerden uzman kadromuz sayesinde yararlanabilirsiniz. Güvenilir, kaliteli ve müşterilerinin beklentilerini karşılayan profesyonel hizmetlerimiz ile izolasyon konusundanki bütün ihtiyaçlarınıza en uygun çözümlerle buluşabileceksiniz. Sektörde özel yalıtım ana maddesi olarak kullanılan sprey poliüretan köpük uygulamalarıyla hızlı izolasyon hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 

Bütçeleri Zorlamayacak Poliüretan Sprey Hizmetleri

 

Gürel Mühendislik, hizmet verdiği ilk günden beri en ideal kalite ve performans dengesini kurmakta, müşterilerinin tüm beklentilerini yanıtlamaktadır. En cazip ücretler karşılığında ihtiyacınız olan hizmeti almanızı sağlamakta ve profesyonel ekibini yönlendirmektedir. Sprey poliüretan köpük izolasyon fiyatı konusunda en uygun seçeneklerle sizleri buluşturan firmamız, yüksek performans ve kalite beklentisini sonuna kadar karşılamaktadır. Poliüretan sprey, diğer malzemelere oranla oldukça hızlı uygulanabilmesi sayesinde zamandan kazandırmakta ve daha hızlı sonuçlar almaya yardımcı olmaktadır. 700 metrekare/ 3cm/gün uygulama hızına sahip olan poliüretan spreyle avantajlı izolasyon hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

 

Sprey poliüretan köpük kullanım alanlarındaki çeşitlilik, hızlı şekilde uygulanması ve uygun fiyatlar konusunda büyük avantaj sunmaktadır. Sprey poliüretan köpük kg fiyatı ve izolasyon hizmetleri konusunda bütün beklentiler karşılanmakta, problemler kısa sürede çözüme kavuşmaktadır. Ekstra oluşabilecek masraflardan kurtulmanızı sağlayan sprey poliüretan uygulamalarıyla dilediğiniz her noktada yalıtım imkanlarından faydalanabilirsiniz. Güvenilir ve yüksek kaliteli ısı yalıtım hizmetlerinden yararlanmak için vakit kaybetmeden firmamızla iletişime geçebilir, tecrübeli kadromuzdan hizmet alabilirsiniz. İş yeri veya evlerinizde enerjiden tasarruf sağlamak ve ideal ısıl dengesine dönük olarak uygun fiyatlı profesyonel uygulamalarımıza başvurabilirsiniz.

 

sprey poliüretan konteyner köpük uygulaması

Hızlı ve Pratik Sprey Poliüretan Köpük Uygulaması

Sprey poliüretan köpük ile yaptığımız ısı yalıtımı sonrasında soğuk kış günlerinde bile daha düşük tutarlarda doğalgaz faturası ödeyerek evinizde oturabilirsiniz. Yeni nesil ısı yalıtım malzemesi olarak bilinen ve yüksek performansı, kolay uygulaması ile dikkat çeken sprey poliüretan köpük; hem soğuk ve yağmurlu havaya hem de güneşe karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir. Gürel Mühendislik olarak sizin için en doğru ve avantajlı malzemeyi doğru yöntem ile profesyonel ekiplerimizle uygulamayı tercih etmekteyiz. Sprey poliüretan köpük gibi avantajlı ve kapsamlı bir yalıtım malzemesini uygun fiyatlar ile size sunmaktayız. Püskürtme yöntemi ile kısa süre içerisinde uygulanabilen bir malzeme olan sprey poliüretan köpüğün avantajlarından yararlanmak için firmamız ile iletişime geçerek yalıtım hizmeti talep etmeniz yeterlidir.

Hızlı ve Pratik Sprey Poliüretan Köpük Uygulaması

Sprey poliüretan köpük yalıtım uygulaması, püskürtme yöntemi ile yaptığımız bir uygulamadır. Mobil izolasyon aracı ile yalıtım maddesini kullanım alanına uygulamaktayız. İki bileşenli bir sıvıyı yüksek basınç ile kullanım alanına uygulamakta ve bu esnada aynı zamanda eldiven ve maske gibi malzemeler ile güvenlik önlemi de almaktayız. Uzun yıllardır bu hizmeti veren bir firma olarak temiz bir işçilik ile yalıtım malzemesinin hedef noktasından taşmasını önleyerek, yılların getirdiği profesyonellik ile pratik bir uygulama gerçekleştirmekteyiz.

Uygulama esnasında birkaç saniyede köpüğün hızlı şekilde reaksiyon gösterdiğini görebilmekte ve oldukça zor yüzeylere bile yalıtım malzemesi kendisini aşağı bırakmadan püskürtme uygulaması yapabilmekteyiz. Köpüğün kuruması sadece birkaç dakika sürmektedir. Köpüğün iyi bir boyutsal kararlılığa ulaşabilmesi için uygulanan yalıtım malzemesinin kalınlığını tecrübeli ekiplerimiz buna göre ayarlamaktadır. Her katın öncesinde kurumasını beklemekte ve kuruduğundan emin olduktan sonra diğer katı uygulayarak köpüğü yeterli kalınlığa ulaştırmaktadırlar. Hızlı ve pratik olmasının yanı sıra ekiplerimiz özenli ve titiz bir çalışma yürütmektedir.

Her Alana Kolay Uygulanabilen Sprey Poliüretan Köpük

Sprey poliüretan köpük ile estetik kaygı yaşamadan yalıtım uygulaması yapabilmek mümkündür. Eksiz bir ısı yalıtımı olan sprey poliüretan köpüğün püskürtme yöntemi ile uygulanması sonucu, ters tavan uygulamaları gibi yalıtımın zor yapılabildiği noktalara bile kolaylıkla ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Isı ve ses yalıtımını amaçladığınız en zor alanlara dahi uygulayabileceğimiz bir malzemedir. Sprey poliüretan köpük uygulama, ısı köprüsüz bir ısı yalıtımı uygulamasıdır. Verimli ısı yalıtımı sağlayıp ısı ve enerji kaybını önleyen poliüretan köpüğün uygulanabileceği alanlardan bazıları ise şöyledir:

 • Çatı arası zemin
 • Konteyner İzolasyon
 • Bodrum izolasyonu
 • Garaj izolasyonu
 • Sığınak izolasyonu
 • Atermit ve trapez sac izolasyonu
 • Tavan ve duvar izolasyonu
 • Ters çatı izolasyonu
 • Dış cephe yalıtımı
 • İç cephe yalıtımı
 • Su basmanı
 • Hayvan barınakları yalıtımı
 • Temel perde beton yalıtımı
 • Kör cephe ısı yalıtımı
 • Ahır ısı yalıtımı
 • Soğuk hava deposu yalıtımı

Bina İle Eşdeğer Ömre Sahip Sprey Poliüretan Köpük Malzemesi

Sprey poliüretan köpük; bozulmayan, çürümeyen ve koku yapmayan bir yapıya sahiptir. Maksimum ısı yalıtımını sağlarken aynı zamanda dışarıdan gelecek olan etkilere karşıda uygulandığı alanın daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Geleneksel ısı yalıtım yöntemlerine göre daha etkili olan sprey poliüretan köpük ömrü bakımından da sizin için avantajlı olmaktadır. Bina ile eşdeğer ömre sahip olan bir malzemedir. Uzun yıllar boyunca problem yaşamadan ya da malzeme deforme olmadan ısı ve ses yalıtımından yararlanabilmek mümkündür. Zorlu hava koşullarında dahi sprey poliüretan köpük zarar görmeyeceği için özellikle dış cephe yalıtımlarında maksimum verim alabileceğiniz bir malzemedir. Alternatifleri ile kıyaslandığında, daha dayanıklı ve daha uzun ömre sahiptir.

blank

Isı ve Ses Yalıtımı İçin Çevre Dostu Sprey Poliüretan Köpük Uygulaması

Sprey poliüretan köpük, kolay nakliye ve hafif ambalaj özelliğine sahip olan bir malzemedir. Geri dönüşümlü ambalaj ile çevre dostudur. Aynı zamanda ısı yalıtımında kullanılması sonucu yakıt tüketiminin azalmasını sağlayacağı için de çevre dostu bir uygulamadır. Yapıştırıcı ya da sabitleme alanı gerekmeden uygulanabildiği için minimum malzeme ile yalıtım değeri yüksek olan bir malzemenin uygulanabilmesi mümkün olmaktadır. Tecrübeli ekiplerimiz titiz bir işçilik ile minimum süre harcayarak yalıtım malzemesini ilgili alana uygulamaktadırlar.

Sprey poliüretan köpük ısı yalıtımı kadar ses yalıtımı da sağlayan bir uygulamadır. Uzman ekiplerimizin uyguladığı alanda belirli bir ölçüde gürültünün yayılmasını önlemektedir. Isı geçirgenlik değeri bakımından üstün özelliklere sahip bir malzeme olmasına ek olarak ses ve su izolasyonunda da etkilidir. Yağmur ve güneşe karşı dayanıklı olduğu için su basmanı gibi alanlarda tercih edilmektedir. Yalıtımın en iyi malzemesi olmakla beraber her mevsime elverişli, hem çevre hem de bina için en iyi alternatiftir.

Yüksek Fayda Sağlayan Sprey Poliüretan Köpük Uygulaması

%100 ısı izolasyon görevi olan sprey poliüretan köpük malzemesi, her alan ile uyumludur. Hem yatay hem de düşey zeminlere uzman ekiplerimiz kolaylıkla bu malzemeyi uygulayabilmektedir. Özel bir ısı yalıtım malzemesi olduğu için memnuniyetinizi önemseyen firmamız tarafından da öncelikli olarak tercih edilmektedir. Geleneksel ısı yalıtım malzemelerine göre daha işlevsel ve avantajlı bir malzemedir. Sprey poliüretan köpük faydaları ise aşağıda verilmiştir:

 • Zor alanlar da dahil olmak üzere her alan ile uyumlu olan ve kuvvetli yapışma özelliği bulunan bir malzemedir. Sprey poliüretan köpük yapıştırılırken uzman ekiplerimiz ek yapıştırıcılar ya da dübel gibi sabitleme malzemeleri kullanmak zorunda kalmamaktadırlar. En az malzeme ile en hızlı şekilde uygulanabilen bir yalıtım malzemesidir.
 • Geleneksel yalıtım malzemeleri ile kıyaslandığında, %65 ve üzeri daha fazla ısı yalıtımı sağlamaktadır. Isıl denge katsayısı en iyi seviyede olan bir yalıtım malzemesidir. Verdiğimiz ısı yalıtımı hizmeti ile her kullanım alanında yüksek seviyede yalıtımdan yararlanabilmektesiniz.
 • Isı yalıtımında en iyi seçenek olduğu birçok araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Firma olarak ısı yalıtımından maksimum verim alabilmeniz için en iyi yalıtım malzemesini doğru ve etkili şekilde tercih ettiğiniz kullanım alanına uygulamaktayız.
 • Enerji dostu özelliğe sahip olan bir yalıtım malzemesidir.
 • Alternatif yalıtım malzemelerine göre daha düşük lamda değerine sahiptir.
 • Uygulandığı alana ekstra güç kazandıran bir malzemedir. Darbelere karşı dayanıklı bir yapısı bulunmaktadır.
 • Uygulaması esnasında yüksek işçilik ve özel nakliyat maliyetlerine gerek duyulmamaktadır. Bu nedenle düşük maliyetler ile uygulanmakta ve size de düşük fiyatlar çıkartılmaktadır.
sprey poliüretan konteyner köpük uygulaması
sprey poliüretan konteyner köpük uygulaması

Uygun Fiyatlar İle Daha Fazla Enerji Tasarrufu Sağlamak İçin Sprey Poliüretan Köpük

Sprey poliüretan köpük birim fiyat, yapılacak uygulamanın kalınlığına göre değişiklik göstermektedir. Yalıtım yapılacak olan alanın metrekaresi, kullanılacak olan köpüğün yoğunluğu fiyatları değiştirmektedir. Gürel Mühendislik olarak ısı yalıtımından uygun fiyatlar ile maksimum verim sağlamanızı amaçlamaktayız. Bu nedenle size fiyat çıkarmadan önce uzman ekiplerimiz ücretsiz keşif hizmeti vermektedir. Uygulama alanı için gerekli olan malzemenin ve fiyatın tespiti her müşterimiz için özel olarak yapılmaktadır. Sprey poliüretan köpük ile uygun fiyatlar ödeyerek daha fazla enerji tasarrufu sağlamak için firmamız ile iletişime geçmeniz ve randevu almanız yeterli olmaktadır. Birinci sınıf malzeme ile profesyonel ekiplerimiz tarafından düşük maliyetler ile yüksek kalitede ısı yalıtımı hizmeti vermekteyiz.